การจัดงาน The Colours of Africa 2023

การจัดงาน The Colours of Africa 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ย. 2566

| 556 view

          กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทย 5 ประเทศ (อียิปต์ เคนยา โมร็อกโก ไนจีเรีย และแอฟริกาใต้) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิยุวทูตความดี จัดงาน “The Colours of Africa 2023” ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน และวันที่ 21 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้การให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้กับสาธารณชนไทย โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

          1. การสัมมนาโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคแอฟริกา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอวานี จ. ขอนแก่น วิทยากรประกอบด้วยคณะเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยและผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในภูมิภาคแอฟริการ่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้า การลงทุน และแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในภูมิภาคแอฟริกา แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจจากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง

          2. การบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ “วาระ ปี ค.ศ. 2063 ของสหภาพแอฟริกา (African Union Agenda 2063)” และ “Nelson Mandela: The Epitome of Ethical Leadership in Africa and the World: Learning from his Legacy for a better Africa and a Humane World Order” โดยมีคณะเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยเป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายประกอบด้วยนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกว่า 300 คน จากนั้น คณะเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในภูมิภาคแอฟริกา

          3. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาและการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาสำหรับเยาวชนไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีเยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลายและครูจากโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี กว่า 200 คน จาก 23 โรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา รวมทั้งคณะเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยให้เกียรติร่วมถามคำถามในรอบตัดสินและมอบทุนการศึกษา ของที่ระลึก และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

--------------------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ