กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะทูตานุทูตกลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง เยี่ยมชมสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะทูตานุทูตกลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง เยี่ยมชมสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2566

| 497 view

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา นำคณะทูตานุทูตและผู้แทนจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ รัฐกาตาร์ และอุปทูต และเจ้าหน้าที่จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ราชอาณาจักรบาห์เรน และรัฐคูเวต เยี่ยมชมสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ

ในโอกาสดังกล่าว อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการแสวงหาแนวทางการขยายความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างกัน โดยประเทศไทยมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรทางการแพทย์ ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ การบริการในระดับมาตรฐานสากล และการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ฯ รวมทั้งแผนการพัฒนาพื้นที่การให้บริการสาธารณสุขและการแพทย์เชิงสุขภาพที่ครบวงจร โดยมีเป้าหมายให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียต่อไป ทั้งนี้ คณะทูตานุทูตจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางมีโอกาสเยี่ยมชมการให้บริการของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อาทิ ห้องฉุกเฉินปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ และศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู

โดยเมื่อปี 2565 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวและรักษาตัวในประเทศไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางจำนวน 10.4 ล้านคน และสร้างรายได้ในส่วนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ประมาณ 1.9 หมื่นล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวจากซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน เช่น โรคกระดูก โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เป็นต้น

การเยี่ยมชมสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิดโอกาสให้เอกอัครราชทูตและนักการทูตจากต่างประเทศประจำประเทศไทยตระหนักถึงขีดความสามารถ ศักยภาพ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการแพทย์ของไทย รวมถึงส่งเสริมโอกาสในการดึงดูดการลงทุนจากตะวันออกกลางมายังประเทศไทย และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ