banner_L-01

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2567
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
สารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้​ เอเชียกลาง​ ตะวันออกกลางและแอฟริกา​ ดูทั้งหมด
รายการ “ทรายจรดฟ้า ซะฮาราสู่หิมาลัย” EP 2 (Part 1)
รายการ “ทรายจรดฟ้า ซะฮาราสู่หิมาลัย” สารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลางและแอฟริกา คุยกับอดีตอุปทูตไทยที่ซาอุดีอาระเบีย คุณสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ดูทั้งหมด