ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล
ดูทั้งหมด
กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดูทั้งหมด
คณะผู้แทนจากกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เข้าพบหารือกับผู้แทนบริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะผู้แทนจากกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ประกอบด้วย นายกนก เผือกนวม นักการทูตชำนาญการ นายจักริณ ตรีดารา นักการทูตปฏิบัติการ และนางสาวณัชชา ทับทิมทอง นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ได้เข้าพบหารือกับผู้แทนบริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ได้แก่ นายอัครพล ทิพยวงศ์ Managing Director SCG International India นายชิน พึ่งทรัพย์ชัยกุล General Manager SCG International Bangladesh และนายอนันต์ หงษ์ทรงเกียรติ Packaging Distribution & Operation Division Manager เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ ซึ่งกรมเอเชียใต้ฯ จะนำข้อสนเทศดังกล่าวไปพัฒนาฐานข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนภาคเอกชนไทยที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศต่อไป นอกจากนี้  การพบหารือดังกล่าวยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสานสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน
ดูทั้งหมด
สถานการณ์สำคัญในภูมิภาค ดูทั้งหมด
ศาลอียิปต์พลิกคำตัดสินคดียกเกาะให้ซาอุดีอาระเบีย
ศาลอียิปต์พลิกคำตัดสินคดียกเกาะให้ซาอุดีอาระเบีย
ดูทั้งหมด
กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในภูมิภาค ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทพระธรรมทูตสายอินเดีย - เนปาล ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอินเดียตะวันตก
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทพระธรรมทูตสายอินเดีย - เนปาล ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอินเดียตะวันตก
ดูทั้งหมด
บุคคลน่ารู้ดูทั้งหมด
ชีค ฮาสินา

16 ก.ค. 2561

ดูทั้งหมด
สถานที่สำคัญดูทั้งหมด
จานักปูร์

16 ก.ค. 2561

ดูทั้งหมด
โลกมุสลิมดูทั้งหมด
อินทผลัม

16 ก.ค. 2561

ดูทั้งหมด