สถานการณ์สำคัญในภูมิภาค

  
26/08/2019

ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานเหมาบริการ ประจำกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา จำนวน 2 ตำแหน่ง

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง "พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล" จำนวน
2 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 15 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ jengchakkaphan@gmail.com ติดต่อสอบถามผ่านทาง Facebook "กรมเอเชียใต้ตะวันออกกลาง และแอฟริกา"
หรือโทร.
022035000 ต่อ 12074 (ในเวลาราชการ)

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


18-09-2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

18-09-2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

18-09-2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

18-09-2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

26-08-2019 ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานเหมาบริการ ประจำกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา จำนวน 2 ตำแหน่ง