กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
09/04/2018

นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

S__29261830.jpg


เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจ การจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย - เคนยา ครั้งที่ ๒ และการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee - JTC) ครั้งที่ ๑ โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน

เคนยาเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไทยในปี 2560 ไทยและเคนยามีมูลค่าการค้ารวม 250.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 52.18 นอกจากนี้ เคนยายังเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับนักลงทุนไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประมง การก่อสร้าง และพลังงาน นอกจากนี้ เคนยายังเป็นประตูเชื่อม (Gateway) สู่ประชาคมแอฟริกาตะวันออก (East African Community - EAC) และมีบทบาทนำในกรอบความร่วมมือที่สำคัญในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก อาทิ สหภาพแอฟริกา (African Union - AU) และตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa - COMESA) ซึ่งมีจำนวนรัฐสมาชิกทั้งสิ้น 19 ประเทศ และมีประชากรรวมกันกว่า 400 ล้านคน

เคนยามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศใน ๔ สาขาหลัก (Big Four Agenda) ประกอบด้วย ๑) ความมั่นคงทางอาหาร ๒) ที่อยู่อาศัยในราคาย่อมเยา ๓) การรักษาพยาบาลในราคาย่อมเยา และ ๔) การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะขยายความร่วมมือกับเคนยาได้

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


06-03-2019 นายอัสเฟา ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทินอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

11-04-2018 อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

09-04-2018 นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

28-03-2018 พิธีเปิดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา