กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในภูมิภาค

  
27/11/2017

รัฐบาลไทยมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือกรณีแผ่นดินไหวที่อิหร่าน

ตามที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 483 คน บาดเจ็บกว่า 12,000 คน สร้างความเสียหายใน 8 เมือง 2,000 หมู่บ้าน และมีชาวอิหร่านได้รับผลกระทบกว่า 2 แสนคน รัฐบาลไทยได้อนุมัติเงินบริจาค จำนวน 2 ล้านบาท และสั่งการให้นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวนดังกล่าว โดยมีนาย Madhi Alipour, Treasurer General, Iranian Red Crescent Society เป็นผู้แทนรับมอบเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

02.jpg

01.jpg

03.jpg

04.jpg

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com