กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
08/11/2017

นายอะห์เมด อาไรตา อาลี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐจิบูตี ประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะนายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายอะห์เมด อาไรตา อาลี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐจิบูตีประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนายฮงค์ฑัย แซ่ตัน กงสุลกิตติมศักดิ์จิบูตีประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ความร่วมมือด้านวิชาการ ความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated  - IUU Fishing)

จิบูตีมีทำเลที่ตั้งอยู่ในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการขนส่งน้ำมันและสินค้าไปยังภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อีกทั้งเป็นสมาชิกตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa – COMESA) และเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ เช่น องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) และสหประชาชาติ จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะร่วมมือกับจิบูตีได้

123.png
 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


11-04-2018 อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

09-04-2018 นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

28-03-2018 พิธีเปิดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา