กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
28/08/2017

นาย อัสฟาว ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี ได้เข้าพบหารือกับผู้แทนกรมเอเชียใต้ฯ ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก

เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐ นาย อัสฟาว ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี ได้เข้าพบหารือกับผู้แทนกรมเอเชียใต้ฯ ประกอบด้วย ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการที่กรมเอเชียใต้ฯ ผู้อำนวยการกองแอฟริกา และ เจ้าหน้าที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นทวิภาคีต่าง ๆ อาทิ ด้านกงสุล ความคืบหน้าของการจัดทำความตกลงทวิภาคี ผลการจัดกิจกรรม The Colours of Africa : Opportunity, Friendship and Cooperation เมื่อวันที่ 17 - 19 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผลการเยือนเอธิโอเปียภายใต้โครงการขยายตลาดใหม่และประเทศหุ้นส่วนที่สำคัญในแอฟริกา (Focus Group) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล โดยฝ่ายเอธิโอเปียได้แสดงความสนใจโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว การผลิตข้าว และการพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเชิญชวนให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในเอธิโอเปียมากขึ้น ทั้งนี้ฝ่ายไทยได้เน้นย้ำว่า ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตลอดจนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยมีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านทุนฝึกอบรม และทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

ทั้งนี้ เอธิโอเปียเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่มีความสำคัญต่อไทยในด้านเศรษฐกิจ  การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 53.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีนักท่องเที่ยวเอธิโอเปียเยือนไทยมากเป็นอันดับสองรองจากแอฟริกาใต้ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมารักษาพยาบาล โดยเอธิโอเปียมีศักยภาพสำหรับนักลงทุนไทยในด้านต่างๆ อาทิ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยว และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ เอธิโอเปียยังเป็นเป็นประตูสู่ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ เนื่องจากเอธิโอเปียเป็นสมาชิกตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa - COMESA)

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


01-09-2017 การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงพยาบาลปิยะเวท และโรงพยาบาล Hallelujah แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

28-08-2017 นาย อัสฟาว ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี ได้เข้าพบหารือกับผู้แทนกรมเอเชียใต้ฯ ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก

16-06-2017 นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และคณะเดินทางเยือน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียและสาธารณรัฐกานา ภายใต้การดำเนินโครงการขยายตลาดใหม่ และประเทศหุ้นส่วนสำคัญ (Focus Group) ประจำปีงบประมาณ 2560

24-05-2017 ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ประจำกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้ให้เกียรติบรรยายให้กับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยป้องกันประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

17-05-2017 เอกอัครราชทูต ผู้แทนพิเศษแกมเบีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา