กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
28/08/2017

นาย อัสฟาว ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี ได้เข้าพบหารือกับผู้แทนกรมเอเชียใต้ฯ ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก

เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐ นาย อัสฟาว ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี ได้เข้าพบหารือกับผู้แทนกรมเอเชียใต้ฯ ประกอบด้วย ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการที่กรมเอเชียใต้ฯ ผู้อำนวยการกองแอฟริกา และ เจ้าหน้าที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นทวิภาคีต่าง ๆ อาทิ ด้านกงสุล ความคืบหน้าของการจัดทำความตกลงทวิภาคี ผลการจัดกิจกรรม The Colours of Africa : Opportunity, Friendship and Cooperation เมื่อวันที่ 17 - 19 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผลการเยือนเอธิโอเปียภายใต้โครงการขยายตลาดใหม่และประเทศหุ้นส่วนที่สำคัญในแอฟริกา (Focus Group) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล โดยฝ่ายเอธิโอเปียได้แสดงความสนใจโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว การผลิตข้าว และการพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเชิญชวนให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในเอธิโอเปียมากขึ้น ทั้งนี้ฝ่ายไทยได้เน้นย้ำว่า ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตลอดจนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยมีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านทุนฝึกอบรม และทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

ทั้งนี้ เอธิโอเปียเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่มีความสำคัญต่อไทยในด้านเศรษฐกิจ  การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 53.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีนักท่องเที่ยวเอธิโอเปียเยือนไทยมากเป็นอันดับสองรองจากแอฟริกาใต้ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมารักษาพยาบาล โดยเอธิโอเปียมีศักยภาพสำหรับนักลงทุนไทยในด้านต่างๆ อาทิ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยว และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ เอธิโอเปียยังเป็นเป็นประตูสู่ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ เนื่องจากเอธิโอเปียเป็นสมาชิกตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa - COMESA)

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


11-04-2018 อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

09-04-2018 นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

28-03-2018 พิธีเปิดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา