กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในภูมิภาค

  
19/05/2017

กงสุลสัญจรครั้งที่ 6/2560 ณ เมืองอัลโคบาร์ ซาอุดีอาระเบีย

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 นายดนัย เมนะโพธิ อุปทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย (ณ กรุงริยาด) ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 6/2560 แก่พี่น้องชาวไทยที่อาศัยในภาคตะวันออกของซาอุดีฯ ณ โรงแรม Golden Tulip เมืองอัลโคบาร์ (ห่างจากกรุงริยาดประมาณ 450 กิโลเมตร)

ชุมชนไทยและครอบครัวประมาณ 50 คนได้เข้าร่วมงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทยที่ทำงานมานานกว่า 30 ปีแล้ว โดยมีผู้มาขอรับบริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity – C.I.) อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้เป็นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเนื่องจากต้องการจะเข้าร่วมโครงการ พาคนไทยกลับบ้านของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงที่ทางการซาอุดีฯ ประกาศนิรโทษกรรมแก่ชาวต่างชาติผู้กระทำผิดกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายแรงงาน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 26 มิถุนายน 2560

นอกจากนี้ ยังมีแรงงานไทยที่ได้มาขอรับคำปรึกษาด้านคุ้มครองและแรงงานด้วย ซึ่งคนไทยทุกคนต่างยินดีที่คณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางมาให้บริการกงสุลอีกครั้งนับตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม 2560 จนถึงขณะนี้ มีคนไทยในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ สมัครใจเข้าร่วมโครงการ พาคนไทยกลับบ้านแล้วประมาณ 40 ราย ซึ่งสำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีฯ ได้ช่วยประสานให้คนไทยเดินทางกลับ ประเทศไทยแล้วเกือบ 15 ราย ส่วนที่เหลือ บางรายยังคงมีความผิดจากคดีอื่นที่ยังไม่ได้ไปรับโทษ หรือได้รับ final exit visa แล้วแต่อยู่ระหว่างการซื้อตั๋วเครื่องบินกลับไทย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานแรงงานไทยฯ จะร่วมกันรณรงค์และพิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทยกลุ่มดังกล่าวให้ได้เดินทางกลับประเทศไทยต่อไป สำหรับการจัดกงสุลสัญจรครั้งต่อไป สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจะเดินทางไปให้บริการแก่พี่น้องชุมชนไทยในเลบานอน ณ กรุงเบรุต ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560

18588965_1045895645511033_6432161793386103605_o.jpg


18556439_1045895435511054_3109490483891426447_o.jpg


18518084_1045895775511020_8050360532143584080_o.jpg

ที่มา : Royal Thai Embassy, Riyadh

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com