กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
30/03/2017

กลุ่มคณะทูตแอฟริกาประจำประเทศไทย 7 ประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และเข้าร่วมหารือความร่วมมือไทย-แอฟริกา

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เอกอัครราชทูต/อุปทูต กลุ่มประเทศแอฟริกา ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ประกอบด้วย โมร็อกโก เคนยา อียิปต์ แอฟริกาใต้ ลิเบีย ไนจีเรีย และซูดาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ และหารือแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิด ระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกา ตลอดจนแผนการจัดกิจกรรมระหว่างไทยกับสถานเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศแอฟริกาประจำประเทศไทย เช่น การจัดงาน “The Colours of Africa: Opportunity, Friendship and Cooperation” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศแอฟริกาให้แก่สาธารณชนให้มีความต่อเนื่องและมีพลวัตและสนับสนุนบทบาทของกระทรวงฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศแอฟริกาในทุกมิติ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การจัดสัมมนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ การทูตเพื่อการพัฒนาไทยและความสัมพันธ์ไทย-แอฟริกา กิจกรรมตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับแอฟริกา โดยโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์จากแอฟริกา และการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต/อุปทูต กลุ่มประเทศแอฟริกาได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการฯ ที่ได้สนับสนุนการดำเนินโครงการนำคณะทูตไปทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นประจำทุกปี โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 คณะทูตต่างประเทศได้มีโอกาสตามเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เยี่ยมชมโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร และโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งคณะทูตได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเพื่อนำไปปรับใช้ในประเทศของตน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตโมร็อกโก ในฐานะตัวแทนของเอกอัครราชทูต/อุปทูต กลุ่มประเทศแอฟริกาได้แจ้งกิจกรรมการเฉลิมฉลองการครบรอบ 54 ปี ของการก่อตั้ง African Union (AU) พร้อมทั้งได้เชิญรัฐมนตรีว่าการฯ เป็นแขกกิตติมศักดิ์ในงานวันแอฟริกา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

C8FAoA1V4AADFuS.jpg


C8FAoA2VAAAUYsa.jpg


C8FAoA1U8AI0DKj.jpg


C8FAoA2VYAA0YQa.jpg

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


11-04-2018 อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

09-04-2018 นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

28-03-2018 พิธีเปิดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา