กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
02/03/2017

นางโมนิกา จูมา ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเคนยา เข้าเยี่ยมคารวะนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 นางโมนิกา จูมา ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเคนยา พร้อมด้วยนายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย นายคริสโตเฟอร์ เอ็ม ชิกา อธิบดีกรมเอเชียและออสตราเลเชีย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตเคนยาประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 1 2 มีนาคม 2560 ที่กรุงเทพฯ โดยมี นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายพุทธพร อิ้วตกส้าน รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นต่าง ๆ อาทิ แนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกันในโอกาสการครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย เคนยา ในปี 2560 การจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย เคนยา การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ซึ่งฝ่ายไทยสนับสนุนเคนยาในรูปแบบของทุนฝึกอบรมทั้งทุนแบบหลักสูตรตามความต้องการ (tailor-made course) และทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Course - AITC) นอกจากนี้ เคนยาขอบคุณฝ่ายไทยที่ได้ดำเนินการอย่างแข็งขันในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่า

          ทั้งนี้ เคนยาเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่มีความสำคัญต่อไทยในด้านเศรษฐกิจ  การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 165.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเคนยามีศักยภาพสำหรับนักลงทุนไทยในด้านต่างๆ
อาทิ การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การก่อสร้าง และพลังงาน นอกจากนี้ เคนยายังเป็นประตู
(Gateway) สู่ประชาคมแอฟริกาตะวันออก (East African Community - EAC) 

IMG_0587.JPG

 

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


06-03-2019 นายอัสเฟา ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทินอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

11-04-2018 อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

09-04-2018 นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

28-03-2018 พิธีเปิดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา