กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในภูมิภาค

  
05/02/2013

กิจกรรมงาน Thank You Bahrain

            เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมานามา และคณะทูตานุทูตประเทศต่าง ๆ อาทิ มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  อินเดีย ฯลฯ ประจำประเทศบาห์เรน  กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ของรัฐบาลบาห์เรน  สถาบัน  โรงเรียน  และองค์กรเอกชน เข้าร่วมงานออกร้าน THANK YOU BAHRAIN ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์ของสมาคมคนต่างชาติในบาห์เรน (Bahrain Federation of Expatriate Associations: BFEA)  ณ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติบาห์เรน และอาคารแข่งขันกีฬาในร่มอาคาร C และ D

           ในงานดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งชาวต่างชาติและชาวบาห์เรนประมาณ 15,000 – 30,000 คน เข้าร่วม มีบริษัทชั้นนำต่าง ๆ เข้าร่วมให้การสนับสนุนออกร้าน  มีการออกร้านของสถานเอกอัครราชทูตและองค์กรต่าง ๆ รวมถึงการแสดงบนเวทีกลางแจ้งของตัวแทนนักแสดงโรงเรียนบาห์เรนและจากชาติต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงเซิ้งกระติ๊บของนักเรียนไทย โดยคณะครูจิตอาสาของโรงเรียน ก.ไก่ ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตด้วย  นอกจากนี้ยังมีการละเล่นต่าง ๆ การบริการอาหารและเครื่องดื่มโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการจัดงาน 

           ในโอกาสนี้  สถานเอกอัครราชทูตได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประเทศไทย  โดยการประดับตกแต่งซุ้มธงชาติไทย  การเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  การสาธิตแกะสลักผลไม้ไทย  ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งชาวต่างชาติและชาวบาห์เรนเข้าชมและสอบถามเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการสอบถามและฝึกสอนการแกะสลักผลไม้ไทย ที่มีผู้สนใจและได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ

           ทั้งนี้ สมาพันธ์ BFEA ได้จัดงาน THANK YOU BAHRAIN ขึ้นปีนี้เป็นครั้งแรกเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศบาห์เรนและสานสัมพันธ์กับชาวต่างชาติจากประเทศต่าง ๆ ที่พำนักในบาห์เรน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะทูตานุทูตประจำบาห์เรน และมีผู้สนใจโดยเฉพาะชาวอินเดีย  บังกลาเทศ  และปากีสถานที่ทำงานและพำนักอยู่ในบาห์เรน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีเสียงตอบรับเป็นอย่างดี


Link :: ภาพข่าว THANK YOU BAHRAIN

********************


กรมเอเชียใต้ ตะัวันออกกลางและแอฟริกา

5 กุมภาพันธ์ 2556

ที่มา

สอท. ณ กรุงมานามา


 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com