กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในภูมิภาค

  
08/11/2012

งานครัวไทยสู่แอฟริกาใต้

             เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ได้เป็นประธานเปิดงานครัวไทยสู่แอฟริกาใต้ ณ สถานที่จัดเลี้ยง Bree Studios แห่งเมืองเคปทาว์น

               เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต่อผู้ร่วมงานกว่า 100 คนว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานคือเพื่อทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหารและ สินค้าไทย พร้อมทั้งเพื่อแสดงให้ชาวแอฟริกาใต้เห็นถึงความนิยมที่อาหารไทยได้รับทั่ว โลก นอกจากนี้ ระหว่างงานได้มีการแสดงรำไทยและการสาธิตการทำอาหารไทยแบบสมัยใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้แสดงความชื่นชอบเป็นอย่างมาก 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com