กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในภูมิภาค

  
19/10/2012

งาน "A Taste of Thai”

              เมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2555 เอกอัครราชทูตอุดมศักดิ์ ศรีธัญโกศ โดยความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.) สำนักงานดูไบ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม "A Taste of Thai” ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยว และสายการบินอิหร่าน กว่า 50 รายเข้าร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของสถานเอก อัครราชทูตฯ และ ททท. กับภาคเอกชนอิหร่านแล้ว ยังส่งเสริมอาหารไทย ของหวานและผลไม้ไทย วัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยวไทยอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com