กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในภูมิภาค

  
10/09/2012

กิจกรรมเยือนอินเดียของกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-อินเดีย

          สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-อินเดีย นำทีมโดย สว.กฤช อาทิตย์แก้ว และ ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์ รองประธานกลุ่มฯ เยือนอินเดีย 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2555 มุ่งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ

          ทูตพิศาล มาณวพัฒน์ นำคณะเยี่ยมคารวะนางเมร่า กุมาร ประธานรัฐสภาหญิงของอินเดีย เมื่อ 31 สิงหาคม ได้หารือเรื่องหนทางส่งเสริมความร่วมมือไทย-อินเดีย ในทุกมิติ

          ประธานรัฐสภาอินเดียซึ่งเคยไปร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภาที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2553 รู้สึกประทับใจในความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทย รวมทั้งอัธยาศัยไมตรีที่อบอุ่นของคนไทย จึงต้องการเห็นความร่วมมือของทั้งสองประเทศขยายเพิ่มพูนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า ซึ่งในปีที่แล้ว มีมูลค่าถึง 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ การลงทุน ซึ่งอินเดียยินดีต้อนรับนักลงทุนไทยอย่างเต็มที่ หรือเรื่องการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

            สว.กฤชฯ และสมาชิกร่วมคณะอีก 3 คน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าอินเดียเสนอที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนครู อาจารย์ การมอบทุนการศึกษา หรือการสนับสนุนให้นักศึกษาไทยได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพของอินเดีย

            ในโอกาสนี้ ประธานรัฐสภาอินเดียได้ฝากคำเชิญเยือนอินเดียไปยังประธานรัฐสภาของไทยด้วย นอกจากนั้น ทูตพิศาลฯ ยังได้นำคณะพบหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาฝ่ายอินเดีย ซึ่งมีคุณมุกุธ มิติ สว.และอดีตมุขมนตรีรัฐอรุณาจัลประเทศเป็นประธาน

          ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า กลุ่มมิตรภาพฯ สามารถเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมือไทย-อินเดีย โดยประเด็นหนึ่งที่สมควรผลักดันคือการเชื่อมโยงทางคมนาคมระหว่างสองภูมิภาคตามที่นายกฯ ไทย-อินเดีย เคยตกลงกันไว้ โดยเฉพาะโครงการสร้างถนนสามฝ่ายเชื่อมต่อ ไทย-พม่า-อินเดีย ซึ่งหากสำเร็จเมื่อไหร่ ก็จะเป็นการเชื่อมโยงทางถนนระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเอเชียใต้เป็นครั้งแรก ผลประโยชน์ย่อมตกอยู่กับประชาชนของทั้งสองภูมิภาค การขนส่งสินค้า การไปมาหาสู่ระหว่างกัน ย่อมทำได้สะดวกขึ้น

            คุณมุกุธบอกด้วยว่า รัฐบาลอินเดียมีงบประมาณสำหรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศหลายพันล้านรูปี ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ไทยไม่ควรมองข้าม

             ข้อคิดเห็นและผลจากการเยือนครั้งนี้ สว. สส. ทั้ง 9 ท่าน จะได้นำไปผลักดันกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป***************กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

10 กันยายน 2555
 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com