ประชาสัมพันธ์งาน EDUTEX
เชิญเอกอัครราชทูตเข้าร่วมงาน EDUTEX ประจำปี พ.ศ.2558 ซึ่งจะจัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 งาน EDUTEX (Spring) ( คลิกรายละเอียด ) ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2558 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมบาห์เรน (Bahrain International Exhibition and Convention Centre) และครั้งที่ 2 งาน EDUTEX (Summer) ( คลิกรายละเอียด ) ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฏาคม 2558 ที่โรงแรม Moven Hotel Bahrain โดยงานดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยและสถาบันศึกษาจำนวน 84 แห่ง จากประเทศต่างๆ รวม 14 ประเทศเข้าร่วม รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบดังกล่าว 


กองตะวันออกกลาง
กุมภาพันธ์ 2558
 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com