ประชาสัมพันธ์งาน Eurasia Business Forum

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ได้รับแจ้งจากประธานคณะกรรมการ Eurasia Business Forum (EBF) ว่า EBF จะจัดงาน Eurasia Business Forum ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2558 ณ เมืองอัลมาตี สาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการติดต่อสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างภาคเอกชนไทย-คาซัคสถาน และกับประเทศอื่น ๆ การจัดงานครั้งนี้ จะมีผู้แทนจากภาคเอกชนคาซัคสถานจากธุรกิจหลัก จำนวน 12 สาขา เข้าร่วมการสัมมนาทางธุรกิจด้วย ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้แทนจากภาครัฐบาล เอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนของคาซัคสถานและประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมงานมากกกว่า 1,000 คน

ผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนาทางธุรกิจดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่ info@ebf.kz หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +7 727 3494400 และ www.ebf.kz
ที่มาของภาพ : http://www.ebf.kz/?lang=en

กลุ่มงานเอเชียกลาง

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

25 พฤศจิกายน 2557 

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com