ขยายเวลารับผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ฉลอง ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ศรีลังกา


ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ และกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ภายใต้หัวข้อ “Connectivity for Shared Prosperity” เพื่อใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ๖๐ ปี ไทย-ศรีลังกา ในปี ๒๕๕๘ โดยมีกำหนดการตัดสินร่วมกันที่กรุงโคลัมโบ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศศรีลังกาขอขยายระยะเวลาการส่ง ผลงานการประกวดตราสัญลักษณ์ โดยมีกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ และมีกำหนดตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการร่วม ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ รูปีศรีลังกา (ประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท)

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตาม Link ด้านล่างนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ ๐-๒๖๔๓-๕๐๔๓

http://sameaf.mfa.go.th/upload/News/14.08.57/logo%20design%20Application%20Form%20thai.pdf

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com