ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้าในเนปาล


ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุว่า บริษัท PLASTNEPAL Foundation (PNF) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่ผลิตและนำเข้าพลาสติกของเนปาล มีกำหนดจัดงาน “PLASTNEPAL 2014” ภายใต้หัวข้อ “Moving Towards Sustainability” ขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงกาฐมาณฑุ ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2557 โดยภายในงานดังกล่าวจะมีการจัดแสดงสินค้ากึ่งสำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป นวัตกรรมเครื่องจักรการผลิต นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคบริการในอุตสาหกรรมพลาสติกของเนปาล และขอเชิญชวนบริษัทไทยที่สนใจเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงานดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.plastnepal2014.com

กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งเพิ่มเติมว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการแสวงหาโอกาสการลงทุน และขยายตลาดในต่างประเทศ ทั้งนี้ เนปาลเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการค้าและการลงทุน เนื่องจากมีอัตราการแข่งขันที่ยังไม่มากนัก กอปรกับมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง (ประมาณร้อยละ 4.5) 

สามารถดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ได้ที่ : http://www.plastnepal2014.com/PlastNepal%202014%20brochure.pdf


 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com