การบรรยายสาธารณะ ภารตนิเทศ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ "The Ideology of Mahatma Gandhi and its Relevance to Today's World"


เนื่องด้วยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการบรรยายสาธารณะ ภารตนิเทศ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ภายใต้หัวข้อ "The Ideology of Mahatma Gandhi and its Relevance to Today's World" โดยนาง Shobhana Radhakrishna จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าฟังสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ คลิก
 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com