ไทยกับแอฟริกา : บริบทใหม่ของความสัมพันธ์


เนื่องด้วยกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการเสวนาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาต่อสาธารณชนไทยภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายของบุคคลที่เกี่ยวข้องและสนใจในภูมิภาคแอฟริกา สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com