28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/



....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 71381 - 71390 of 480464
First | Prev. | 7134 7135 7136 7137 7138 7139 7140 7141 7142 7143 7144 | Next | Last
Name
JoshuaSaunc, 23/08/2019 11:10:12
You made your stand quite effectively!!
<a href="https://genericviagramsl.com//">viagra generic</a>
nhs viagra free - https://genericviagrarcp.com/
<a href="https://genericviagramsl.com//">viagra no prescription overnite shipping</a>
<a href=http://www.22021880.com/prodshow.asp?action=&ProdId=K4118-8>sample packs of viagra JoshuaSor</a> e971de4
Name
JasonJaw, 23/08/2019 11:09:08
Many thanks! Plenty of write ups!

<a href="https://www.viagraonlinemsn.com//">viagra pills</a>
buy viagra in the philippines - https://www.viagraforsalemsn.com/
<a href="https://www.viagraonlinebuymsn.com//">testosterone test and viagra</a>
<a href="http://sulganow.jugem.jp/?eid=3759">watermellon natural viagra JasonNum</a> 645c711
Name
Danielzit, 23/08/2019 11:08:55
This is nicely expressed. !
<a href="https://www.viagraonlinemsn.com//">buy viagra online</a>
viagra pharmacy sales london - https://www.viagraonlinemsn.com/
<a href="https://www.viagraonlinemsn.com//">viagra with no prescription legal</a>
<a href="http://www.sheyuan.com/goods/5240.htm">using viagra too early Danielbub</a> 645c711
Name
Douglasscone, 23/08/2019 11:08:49
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy online</a> canada online pharmacy <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
drugstore online shopping <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada pharmaceuticals online https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://manabar.co/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian prescription drugstore</a>
http://xn----7sbbig8dwaf.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://vestnikmai.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">global pharmacy canada</a>
<a href="http://www.arabuser.com/forums/entry.php?1090093-5-Causes-To-Strive-Pure-Cure-Before-Remedy">canadian pharmacy no prescription</a>
http://54.212.40.231/index.php/Effectiveness_Of_Natural_Cures_In_Decreasing_Blood_Glucose_Levels
Name
Douglasscone, 23/08/2019 11:08:39
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacies</a> canadian medications online <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadianpharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada online pharmacy https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharcharmy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://cancelmystudentloan.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">online canadian pharmacies</a>
http://skysnake.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://pro-social.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacy canada</a>
<a href="http://35.187.232.221/When_You_ve_Got_Erectile_Dysfunction">canada drugs online</a>
http://wikipediajapan.org/index.php?title=Viagra_Helps_With_Soccer_Efficiency
Name
Douglasscone, 23/08/2019 11:07:38
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharcharmy</a> drugstore online <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
international pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmacie https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacy uk</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://unitedloanservicing.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canada online pharmacies</a>
http://marketklimat.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://artknives.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacies online</a>
<a href="http://gree.dyministergreedyministere.r@www.airchoice.co.kr/index.php/services/schools/19-sample-data-articles/joomla/8-beginners/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcanadianpharmacyonli.com%2Forder-minipress-online-en.html%3Egeneric+minipress%3C%2Fa%3E">canadian online pharmacies</a>
https://placesannonces.com/user/profile/660245
Name
Danielzit, 23/08/2019 11:07:18
Nicely put. With thanks!
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com//">viagra for sale uk</a>
genaric viagra from inda - https://genericviagramsl.com/
<a href="https://genericviagramsl.com//">confidential overnight shipping viagra overnight</a>
<a href="https://photo.capsule.org/?popup=comment&showimage=83">viagra free sites computer find DanielswafT</a> 1afa39e
Name
Kennethvot, 23/08/2019 11:06:34
You actually reported that fantastically.
<a href="https://genericviagramsl.com//">cheap viagra</a>
propecia and viagra - https://genericviagramsl.com/
<a href="https://www.viagraonlinebuymsn.com//">is viagra legal in japan</a>
<a href=https://demos.launchimp.com/100BMOC/forums/topic/help-with-social-studies-speech/page/13/#post-511535>buy viagra internet Kennethhet</a> 711afa3
Name
RoartAroneetype, 23/08/2019 11:05:39
zrx [url=https://cbdhempoil10.com/#]hemp oil benefits[/url]
bwh [url=https://cbdhempoil10.com/#]hemp oil vs cbd oil[/url]
Name
JoshuaSaunc, 23/08/2019 10:58:46
Thanks. I enjoy this!
<a href="https://genericviagramsl.com//">viagra pills</a>
viagra fix-a-flat - https://genericviagramsl.com/
<a href="https://www.viagraonlinemsn.com//">generic viagra pill</a>
<a href=http://zarechye.upravdom-z.ru/agb/index.php>lisinopril and viagra interaction JoshuaTig</a> 1de4284
Reviews 71381 - 71390 of 480464
First | Prev. | 7134 7135 7136 7137 7138 7139 7140 7141 7142 7143 7144 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)