28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 61821 - 61830 of 480468
First | Prev. | 6178 6179 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 6187 6188 | Next | Last
Name
Douglasscone, 06/09/2019 09:40:44
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy</a> northwestpharmacy <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
drugstore online <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
online pharmacies legitimate https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://eplatinumweb.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian pharmacies that ship to us</a>
http://avtoservis-khabarovsk.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://i-gazeta.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">top rated canadian pharmacies online</a>
<a href="http://46.32.240.43/highlandsupport.co.uk/index.php?title=Some_Essential_Things_To_Find_Out_About_Generic_Viagra">canadian drug</a>
https://greatplainsmakerspace.com/wiki/index.php/Erectile_Dysfunction_Treatment_In_Mumbai
Name
Douglasscone, 06/09/2019 09:40:36
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">drugstore online</a> pharmacy uk <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
Northwest Pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
pharmeasy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online pharmacy</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://marylandopportunityzonefund.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">pharmacies</a>
http://bezkrazh.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://vong.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmaceuticals online</a>
<a href="http://proline.physics.iisc.ernet.in/wiki/index.php/User:DellPeyser06043">pharmeasy</a>
http://liquid-space.net/ls/index.php/Levitra_Coupons_And_Knowledge
Name
Douglasscone, 06/09/2019 09:39:45
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy</a> canadian pharmacy meds <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmacy king <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacy online https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canada pharmacy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://weissweather.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian online pharmacy</a>
http://bristolnn.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://xn----7sbbabxxlndtm9c2d.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharcharmy online</a>
<a href="https://greatplainsmakerspace.com/wiki/index.php/Cialis_Cialis_Cialis_Online">canada online pharmacy</a>
https://grebita.de/index.php?title=Good_Value_And_Free_Delivery
Name
DennisHek, 06/09/2019 09:38:18
Whoa a good deal of helpful knowledge!

cost cialis viagra
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">http://viaonlinebuyntx.com/</a>
shopping for viagra
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>http://viaonlinebuyntx.com/</a>
Name
Coreybumem, 06/09/2019 09:38:17
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online prescriptions</a> canada drug <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian medications 247 <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian online pharmacies reviews http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian medications pharmacy</a>
canada medication listcanadianpharmacyusa24h is it legaltop rated canadian pharmacies onlineonline pharmacies mexicotrusted pharmacy canada scamcanada pharmacies online prescriptionscanadian pharmacycanadian pharmacycanadian pharmacies without an rx
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://tomtokeefe.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">online canadian pharmacies</a>
http://edspr.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://videoandcontrol.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian online pharmacy</a>
Name
Randythart, 06/09/2019 09:36:45
Great stuff. Appreciate it.
seduced boys viagra
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">http://viaonlinebuyntx.com/</a>
viagra large items
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>viagra online reviews</a>
Name
Coreybumem, 06/09/2019 09:36:32
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian online pharmacies</a> canada online pharmacies <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian drugstore <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canada pharmacies online prescriptions http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online pharmacies canada</a>
canadian pharmacy cialisare canadian online pharmacies safepharmacydrugs for sale onlinebuy viagra 25mg
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://shallwetalk.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">order canadian prescriptions online</a>
http://topsantehnik.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://ascalini-sib.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy canada reviews</a>
Name
Coreybumem, 06/09/2019 09:36:31
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">on line pharmacy</a> canadian pharmacies that ship to us <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian rx <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmacy online 24 http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian prescriptions online</a>
drugstore online indiacanadian medications listcanadian pharmacy cialiscanada medication pricesnorthwest pharmaciescanadian pharmacy world
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://chinakoi.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canada online pharmacies medication</a>
http://gigazip.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://pro-fishing39.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies without an rx</a>
Name
EdwardDar, 06/09/2019 09:34:44
Thanks a lot, A lot of forum posts!

<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian drug store</a>
ordering prescriptions from canada legally - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href=https://www.newdigitalpianoreview.com/piano-lights/comment-page-2541/#comment-1029753>canada pharmacy online no script Cor</a> 11afa39
Name
Douglasscone, 06/09/2019 09:33:10
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy</a> canadian pharmacy cialis <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
drugstore online shopping <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmacy onesource https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://bobfidler.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">northwest pharmacies online</a>
http://xn--80af3b0c.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://kibermag.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian rx</a>
<a href="http://nemoadministrativerecord.com/UserProfile/tabid/57/userId/10138685/Default.aspx">drugs for sale</a>
http://wikipediajapan.org/index.php?title=Romance_And_Dating_Suggestions_Way_Of_Life_E.t.c
Reviews 61821 - 61830 of 480468
First | Prev. | 6178 6179 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 6187 6188 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)