28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 70631 - 70640 of 489559
First | Prev. | 7059 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069 | Next | Last
Name
JerrodBig, 06/09/2019 17:12:31
Cheers! Wonderful information!

does a cold effect viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">http://viaonlinebuymsn.com/</a>
acheter du viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra substitute dry skin</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 17:12:16
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacy</a> canada online pharmacy <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada medications cheap <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
online canadian pharmacy https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacy online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://stoptranscoappalachianconnector.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy onesource</a>
http://mebelson.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://kwebek.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyusa24h is it legal</a>
<a href="http://iranpayaplus.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=67937">pharmacy times</a>
http://windytalez.moo.jp/userinfo.php?uid=299651
Name
Douglasscone, 06/09/2019 17:11:45
<a href="https://viagravipsale.com/#">generic viagra 100mg</a> viagra lowest price in india <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
viagra 20 mg <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
viagra tablets in india https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra without prescription</a>
http://collinsvoice.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://dynamiclte.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">viagra without perscriptions</a>
<a href="http://uk-alfaservice.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://viagravipsale.com/#">buy generic viagra online</a>
<a href="http://wikipediajapan.org/index.php?title=The_Secret_Ingredient_In_Pure_No_Prescription_Viagra_Is%E2%80%94surprise_%E2%80%94Viagra_%E2%80%94_Quartz">buy viagra online safely</a>
<a href="http://anibazar.com/user/profile/9428">buy viagra online cheap</a>
<a href="http://www.justmushrooms.com/index.php/User:Teodoro75K">buy cheap viagra coupon</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 17:11:44
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online medicine to buy</a> canadianpharmacyusa24h is it legal <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
trust pharmacy canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmaceuticals online http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>medicine online order</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://aldojr.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canada pharmaceuticals online</a>
http://lechebka.su/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://kids-booms.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">buy vistagra online safe</a>
<a href="https://online.jhcsc.edu.ph/wiki/index.php/Promotes_Fertility_In_The_Elderly">online pharmacies of canada</a>
http://w.cidesa.com.ve/index.php/What_Your_Doctor_Forgot_To_Tell_You
Name
DennisHek, 06/09/2019 17:10:23
Nicely put, Kudos.

generic viagra from india pages
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">over the counter viagra replacment</a>
rapid viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra products</a>
Name
Coreybumem, 06/09/2019 17:09:05
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy online</a> online pharmacies india <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian medications online <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
online pharmacies legitimate http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>are canadian online pharmacies safe</a>
canada online pharmacies surreycanadian pharmacy viagra brandcanada medications buycanadian pharmaceuticalscanadian medications 247discount canadian pharmaciesdrugstore online canadacanadian pharmacy online 24
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://dobbs1.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian online pharmacies rated</a>
http://just-make-up.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://kolesa-na-avto.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian rx world pharmacy</a>
Name
Coreybumem, 06/09/2019 17:07:28
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies online</a> canada online pharmacies legitimate <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian medications online <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmaceuticals http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian online pharmacies</a>
most reliable canadian pharmaciescanadian pharmacysdrugs for sale deep webnorthwest pharmaciescanada online pharmaciescanadian pharmaceuticalscanadian discount pharmacies in canada
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://innovision-usa.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy online 24</a>
http://xn--80azmn5b.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://medplastservice.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">northwest pharmacies in canada</a>
Name
DennisHek, 06/09/2019 17:07:19
Cheers. A good amount of knowledge!


viagra cialis levitra chatrooms
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">hugh hefner's viagra supply</a>
brett favre viagra
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>viagra at walmart</a>
Name
RonaldVonse, 06/09/2019 17:07:06
Nicely put, Appreciate it!
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacies online</a>
legitimate canadian mail order pharmacies - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href=http://vidanuevaeditorial.com/?page_id=2&unapproved=14759&moderation-hash=b18f80555b35f26def87b0b39eef5f6c#comment-14759>pharmacy price compare turf</a> e428430
Name
Randythart, 06/09/2019 17:02:29
Really all kinds of amazing info!
viagra pfizer profits
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">viagra photos</a>
women's viagra
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>viva las vegas and viagra</a>
Reviews 70631 - 70640 of 489559
First | Prev. | 7059 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)