28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 50171 - 50180 of 468044
First | Prev. | 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023 | Next | Last
Name
Douglasscone, 05/09/2019 13:04:52
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">medicine online shopping</a> canadian pharmacy no prescription <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian rx <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
online canadian pharmacy https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online order medicine</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://ambmail.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">online pharmacies in usa</a>
http://best-log.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://topshtukatur.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmaceuticals online</a>
<a href="http://mainstreetbartlesville.org/index.php?qa=44021&qa_1=do-narcissists-have-friends">buy vistagra online safe</a>
http://fuamex.com/2019/07/experts-reveal-hidden-dangers-behind-supplements-2/
Name
DennisHek, 05/09/2019 13:03:21
Seriously quite a lot of helpful data!

hydrochlorothiazide and viagra
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">heart failure viagra</a>
womens viagra
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>viagra side effects hypotension</a>
Name
Coreybumem, 05/09/2019 13:02:21
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmeasy</a> drugstore online reviews <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
northwest pharmacies mail order <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmacy viagra brand http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacie</a>
canada medications cheapcanadian government approved pharmaciescanadian pharmacies shipping to usatrusted pharmacy canada scamcanadian rxtrust pharmacy canadiannorthwestpharmacycanadian online pharmacies legitimateonline pharmacies mexicopharmacy canada
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://jackrabbitbeans.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharcharmy online</a>
http://basis-shop.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://vostok-art.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">buy viagra now</a>
Name
Randythart, 05/09/2019 13:00:36
You have made your point very well!!
otc viagra substitutes
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">viagra lawsuits</a>
tramadol canine dosage viagra
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>http://viaonlinebuyntx.com/</a>
Name
EdwardDar, 05/09/2019 13:00:35
Appreciate it! Numerous data.

<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">north west pharmacy canada</a>
canadian pharmaceuticals online - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href=http://www.kevinfederlinefanclub.com/guestbook.php>canadian pharmacies without prescriptions bak</a> afa39e9
Name
Douglasscone, 05/09/2019 12:58:45
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmacies</a> online drug store <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
buy viagra now <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
buy viagra now https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>international pharmacy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://solucionespayroll.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">online pharmacies legitimate</a>
http://modaliani.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://svet-c.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">northwest pharmacy canada</a>
<a href="https://commons.thefnf.org/index.php/Viagra_Helps_With_Soccer_Efficiency">northwest pharmacies</a>
https://ojodu.com/user/profile/560722
Name
Douglasscone, 05/09/2019 12:55:23
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagra prices</a> viagra pills generic <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
viagra ukrainian group <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
viagra generics reviews http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>viagra tablets</a>
http://talentkeys.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://kevinmccarney.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">viagra without prescriptions usa</a>
<a href="http://xn--80aa4ahug.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra germany</a>
<a href="http://altbookmark.com/story6025056/best-place-to-buy-viagra-uk">buy viagra online us pharmacy</a>
<a href="http://wiki.kennynow.com/index.php?title=The_Gender_Knowledge_Hole:_How_Women_Are_Damage_By_Technology_Built_For_Men">buy viagra us pharmacy</a>
<a href="https://btcoinz.com/forum/profile.php?id=253823">buy generic viagra pills</a>
Name
Robertacism, 05/09/2019 12:51:46
Amazing information. Regards!
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">best 10 online canadian pharmacies</a>
24 hour pharmacy - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href=http://www.renovationmaison.eu/?p=27&unapproved=19322&moderation-hash=cb25fffa072f6d785503c4c2d2ea8d9c#comment-19322>trust pharmacy canada En</a> 39e971d
Name
JerrodBig, 05/09/2019 12:51:12
You made your point!

viagra and parkinsons
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">bali viagra</a>
discount discount viagra viagra viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>http://viaonlinebuymsn.com/</a>
Name
Coreybumem, 05/09/2019 12:50:08
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian drugs</a> pharmacy canada best <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadianpharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmaceuticals http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>trusted pharmacy canada scam</a>
canadian rx world pharmacydrugs for sale deep webcanadian pharmacy viagracanadian pharmacies that ship to usbest canadian pharmacies onlinecanadian pharmaceuticals stocks
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://abusealert.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmaceuticals online</a>
http://fingramota.kz/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://agrosila-holding.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">trusted pharmacy canada</a>
Reviews 50171 - 50180 of 468044
First | Prev. | 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)