28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 71731 - 71740 of 489560
First | Prev. | 7169 7170 7171 7172 7173 7174 7175 7176 7177 7178 7179 | Next | Last
Name
Douglasscone, 05/09/2019 11:57:52
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">medicine online shopping</a> canadian rx <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canada online pharmacies <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
pharmacy canada online prescriptions http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online order medicine</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://royal-av.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">cialis from canada</a>
http://nspinfo.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://web-saitov.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies</a>
<a href="https://ghanaton.com/user/profile/129264">buy viagra usa</a>
https://mas-anuncios.com/user/profile/93988
Name
Randythart, 05/09/2019 11:55:17
Seriously lots of fantastic information!
side effects of snorting viagra
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">http://viaonlinebuyntx.com/</a>
generic viagra overnight u s delivery
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>http://viaonlinebuyntx.com/</a>
Name
SteveFaw, 05/09/2019 11:52:50
Appreciate it. An abundance of postings.


cialis and adderall together
<a href="http://ciaonlinebuyntx.com/">cialis and bathtubs</a>
is it ok to take 2 10mg cialis
<a href=http://ciaonlinebuyntx.com/>http://ciaonlinebuyntx.com/</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 11:49:31
<a href="https://viagravipsale.com/#">buy viagra online</a> viagra daily does <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
viagra uk sales <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
buy viagra without prescription online pharmacy https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra online</a>
http://webnetservices.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://xienta.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">cost of viagra without insurance</a>
<a href="http://it-tex.ru/bitrix/rk.php?goto=https://viagravipsale.com/#">buy generic viagra online</a>
<a href="http://fva-wiki.nbcuni.com/index.php/Viagra_Cena_W_Aptece_Ceny_Viagry_W_Turcji_Ceny_Viagry_W_Turcji">buy viagra online safely</a>
<a href="http://www.motuoka.com/home.php?mod=space&uid=88891&do=profile">buy viagra online cheap</a>
<a href="http://forum.allgsmunlock.com/member.php?u=583438-BenjaminNe">buy cheap viagra coupon</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 11:48:53
<a href="http://www.viagraessale.com/#">generic viagra 100mg</a> is viagra safe for daily use <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
viagra levitra comparison <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
viagra 20mg made by bayer http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra without prescription</a>
http://lodgingcareers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://smithhaddad.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">viagra without prescriptions uk</a>
<a href="http://motuss.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagraessale.com/#">buy viagra germany</a>
<a href="http://2htwiz.net/support/index.php?action=profile;u=196503">buy viagra online us pharmacy</a>
<a href="https://buku5.com/user/profile/1734">buy viagra us pharmacy</a>
<a href="http://wingpedia.org/index.php?title=What_Does_A_Doctor_Have_To_Do_Earlier_Than_Prescribing_Viagra">buy generic viagra pills</a>
Name
EdwardDar, 05/09/2019 11:48:42
Awesome facts, Thanks.
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">pharmacy on line</a>
canadian discount pharmacy - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href=http://butsuri-jikken.com/lounge/#comment-11615>pharmacies in canada niny</a> 430dd6a
Name
JerrodBig, 05/09/2019 11:46:47
Seriously loads of fantastic advice!

viagra uk sale
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">how long are viagra good for</a>
subaction showcomments viagra thanks blog
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>pain meds and viagra</a>
Name
DennisHek, 05/09/2019 11:44:52
Reliable postings. Kudos!

men over 50 viagra heart condition
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">ambien gift viagra</a>
doubled cost of viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>25mg of viagra</a>
Name
Coreybumem, 05/09/2019 11:44:42
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy</a> canadian pharmacies shipping to usa <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
aarp recommended canadian online pharmacies <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian rx world pharmacy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmacies online prescriptions</a>
buy viagra nowcanadian pharcharmy online24drugs for sale in canadasafe canadian online pharmaciescanadian drugstorepharmacy near me
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://4safetyatsea.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">candida viagra</a>
http://uszn032.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://salut-kubani.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian medications list</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 11:44:01
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacie</a> online pharmacy <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
pharmacies shipping to usa <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian drugstore https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacies shipping to usa</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://cawilke.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy</a>
http://pcweek.ua/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://2retail.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmacy</a>
<a href="http://casashanti.us/groups/5-causes-to-strive-pure-cure-earlier-than-remedy-143477987/">canadian pharmacy</a>
http://thoa.uta.edu/index.php/A_Choice_Shared_By_Physician_And_Patient
Reviews 71731 - 71740 of 489560
First | Prev. | 7169 7170 7171 7172 7173 7174 7175 7176 7177 7178 7179 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)