28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 71741 - 71750 of 489559
First | Prev. | 7170 7171 7172 7173 7174 7175 7176 7177 7178 7179 7180 | Next | Last
Name
Robertacism, 05/09/2019 11:39:31
Information nicely regarded!!
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadianpharmacy</a>
canada pharmacy online orders - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href=http://www.itcomas.com/morningmall/m_view.php?ps_db=freeboard&ps_boid=89&ps_bcid=&ps_line=&ps_choi=&ps_divi=&ps_sele=&ps_ques=&ps_page=1>canada pharmacies online Pr</a> fa39e97
Name
Douglasscone, 05/09/2019 11:39:16
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy online</a> canada drugs online <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
prescriptions online <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian prescriptions online http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacy</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://rockstarsocialclubtv.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">drugstore online shopping</a>
http://dream-land.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://rzast.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">Northwest Pharmacy</a>
<a href="http://feldenkrais247.com/index.php?title=Keeping_A_Constructive_Body_Of_Thoughts">canada drug pharmacy</a>
http://richardbarber.works/index.php?title=It_s_Also_Called_Impotence
Name
Coreybumem, 05/09/2019 11:35:38
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmacie</a> canadian pharmacy meds <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian drugstore <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
northwest pharmacies in canada http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacies shipping to usa</a>
most reliable canadian online pharmaciesgood canadian online pharmaciesreputable canadian prescriptions onlineonline pharmacies in usacanada rxcanada online pharmacies surreycanadian medications list
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://thecollegedegreesource.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmacies</a>
http://eva.by/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://xn--80aqaczleeag3h.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">northwestpharmacy</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 11:35:16
<a href="https://viagravipsale.com/#">online viagra</a> Generic viagra <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
viagra daily mskcc <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
viagra levitra comparison https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra on line</a>
http://metrocapitalgroup.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://lax-underground.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">cheap viagra without subscription</a>
<a href="http://deluxauto.ru/bitrix/rk.php?goto=https://viagravipsale.com/#">buy viagra cheap</a>
<a href="http://bbs.51jzw.org/home.php?mod=space&uid=1000592&do=profile">buy viagra pills</a>
<a href="http://www.rmlalliance.com/forum/index.php?action=profile;u=357943">buy viagra</a>
<a href="http://www.yiankb.com:18080/discuz/home.php?mod=space&uid=2261810&do=profile&from=space">buy viagra online best price</a>
Name
Coreybumem, 05/09/2019 11:34:24
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmaceuticals online</a> canada medication cost <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
north west pharmacies canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmacys http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian online pharmacies legal</a>
canadian pharmacies without an rxonline canadian pharmacytrusted pharmacy canadaonline pharmaciescanadian pharmacycanadian pharmacycanadian pharmacy medsonline canadian discount pharmaciesreputable canadian prescriptions online
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://cardiology-cme.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">best canadian mail order pharmacies</a>
http://souztransrus.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://videoandcontrol.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">online canadian pharmacy</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 11:34:24
<a href="http://www.viagravonline.com/#">buy viagra</a> generic for viagra or cialis <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
Discount viagra <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
viagra without a doctor prescription generic http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra</a>
http://hearing-aids-mentor-oh.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://lamborghini-ranchomirage.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">canadian viagra without prescription</a>
<a href="http://erismann.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagravonline.com/#">buy generic viagra</a>
<a href="https://www.otrforum.com/member.php?u=109536-Neal302846">buy viagra medication</a>
<a href="http://itsaio.science.uva.nl/wiki/index.php/User:AlisonArt728">buy viagra online</a>
<a href="http://forum.digamahost.com/index.php?action=profile;u=57161">buy viagra pills online</a>
Name
Randythart, 05/09/2019 11:34:11
Terrific facts, Kudos!
what does viagra actually do
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">http://viaonlinebuyntx.com/</a>
pokemon gold buy viagra
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>discounted perscription viagra</a>
Name
DyncMymnSic, 05/09/2019 11:33:15
mgc <a href="https://turbohempcbd.com/#">cbd hemp oil walmart</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 11:30:44
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacies shipping to usa</a> canadian prescriptions online <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
online pharmacy canada <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
north west pharmacy canada https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmacies online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://cancer-disarmed.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy online</a>
http://goodmarket24.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://bksgroup.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">prescriptions online</a>
<a href="https://www.google.at/url?q=http://viagraawithoutdoctor.com/">pharmacy</a>
http://liquid-space.net/ls/index.php/Benutzer:EBXAntwan25782
Name
Coreybumem, 05/09/2019 11:30:37
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmacy online</a> online pharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadianpharmacyusa24h is it legal <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
northwest pharmacies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online canadian pharmacy</a>
canadian pharmacies stendracanadian prescription drugstorecanadian pharcharmy online24canadian pharmaciestop rated canadian pharmacies onlineonline pharmaciescanadian pharmacyscanada medication cost
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://stareftnetwork.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian viagra</a>
http://metalpro.su/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://petitpetit.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">online canadian discount pharmacies</a>
Reviews 71741 - 71750 of 489559
First | Prev. | 7170 7171 7172 7173 7174 7175 7176 7177 7178 7179 7180 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)