28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 72141 - 72150 of 489559
First | Prev. | 7210 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 7218 7219 7220 | Next | Last
Name
DennisHek, 05/09/2019 01:38:29
Incredible tons of wonderful data.

viagra user comments
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra cialis espa ol</a>
subaction showcomments viagra smiled newest
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>http://viaonlinebuymsn.com/</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 01:35:30
<a href="http://www.viagraessale.com/#">generic viagra 100mg</a> generic for viagra dosage <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
is viagra safe for daily use <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
viagra coupons from pfizer http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra without prescription</a>
http://restaurant-trescatorce.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://econo-clean.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">london viagra without prescription</a>
<a href="http://xn----8sbladbhl0a5ackjpcn7e0era.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagraessale.com/#">buy generic viagra</a>
<a href="http://shihan.com.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=CelestaSca">buy viagra medication</a>
<a href="http://tropes.top/Viagra_100mg_Sildenafil_Value_Comparisons_-_Discounts_Cost_Coupons">buy viagra online</a>
<a href="http://fva-wiki.nbcuni.com/index.php/Sprout_CEO:_Don_t_Call_Her_Drug_The_Female_Viagra">buy viagra pills online</a>
Name
Douglasscone, 05/09/2019 01:35:06
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmacies</a> drugstore online shopping <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
buy vistagra online safe <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian government approved pharmacies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmaceuticals online</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://cyvergent.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">drugstore online shopping</a>
http://udarnik-kam.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://elsinor-mebel.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">Northwest Pharmacy</a>
<a href="https://dfrpg-resources.paranetonline.com/index.php?title=Can_The_Fear_Of_Abandonment_Trigger_Somebody_Let_Anyone_Into_Their_Life">canada drug pharmacy</a>
http://210.59.17.7/~train/userinfo.php?uid=1281794
Name
Douglasscone, 05/09/2019 01:33:58
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy</a> pharmacy <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian drug store <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
buy viagra usa https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canada pharmacy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://bharat-travel.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian viagra</a>
http://hydraulic-balance.com/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://theteahouse.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy viagra</a>
<a href="http://proline.physics.iisc.ernet.in/wiki/index.php/Screening_Debate_Typifies_Prostate_Most_Cancers_Uncertainties">canadian pharmacies that ship to us</a>
http://hapihui.com/home.php?mod=space&uid=896230&do=profile&from=space
Name
Douglasscone, 05/09/2019 01:28:30
<a href="http://www.viagravonline.com/#">generic viagra 100mg</a> viagra without a doctor prescription in usa <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
viagra 20 mg <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
Viagra 20mg http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra without prescription</a>
http://fireupthegrill.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://on-linelogistics.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">real viagra online without prescription</a>
<a href="http://atmsport.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagravonline.com/#">buy viagra germany</a>
<a href="http://dgfangdong.com/home.php?mod=space&uid=107696&do=profile&from=space">buy viagra online us pharmacy</a>
<a href="http://boppern.de/index.php?title=Valeant_To_Spend_About_1B_On_Maker_Of_Ladies_s_Libido_Drug">buy viagra us pharmacy</a>
<a href="http://pypic.cc/home.php?mod=space&uid=804107&do=profile&from=space">buy generic viagra pills</a>
Name
Coreybumem, 05/09/2019 01:27:33
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharcharmy</a> buy viagrow <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
good canadian online pharmacies <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
drugs for sale online http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacy uk</a>
canadian pharmacies that are legitis trust pharmacy in canada legitimatepharmacycanada medications buyonline drug storeonline pharmacy canada
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://efachon.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian online pharmacy</a>
http://motobur-shop.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://academia-media.kz/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy cialis</a>
Name
Robertacism, 05/09/2019 01:25:38
You actually suggested this very well.
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian viagra</a>
canadian online pharmacies legitimate by aarp - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href=https://sanctifiedhope.org/landscaping?unapproved=8714&moderation-hash=af166357597fbc6bfb466e28ecb1aa89#comment-8714>top rated canadian pharmacies online daby</a> 9e971de
Name
Coreybumem, 05/09/2019 01:23:55
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies</a> trust pharmacy canada reviews <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canada online pharmacies reviews <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
aarp recommended canadian online pharmacies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>Canadian Pharmacy USA</a>
canadian pharmaceuticals stockscanadian cialisonline pharmacies in usatrust pharmacy canadareputable canadian prescriptions onlinepharmacy canada online prescriptionscanada drugscanadian online pharmacycanada drugcanada online pharmacies surrey
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://livepeson.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies online prescriptions</a>
http://tetradka.org.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://proliberty.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">candida viagra</a>
Name
LarryWeids, 05/09/2019 01:21:39
Very good content. Regards!
canadian pharmacy viagra brand
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharmacies</a>
canadian prescription drugstore
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canada drugs</a>
drug costs - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href="http://justbegun.online/category/entrepreneur/">my canadian pharmacy er</a> d2_11f3
Name
Douglasscone, 05/09/2019 01:19:24
<a href="http://www.viagravonline.com/#">viagra prices</a> viagra daily dosage <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
daily viagra use for bph <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
viagra kaufen in deutschland billig http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra tablets</a>
http://diannewarrington.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://temcool.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">buy viagra without prescription</a>
<a href="http://sfga.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagravonline.com/#">buy viagra online without a prescription</a>
<a href="http://folketshusochparker.eu/index.php?title=Anv%C3%A4ndare:AllisonLeckie48">where to buy viagra online</a>
<a href="http://www.ysh029.com/home.php?mod=space&uid=78311&do=profile&from=space">buy viagra online no prescription</a>
<a href="https://foro.muwoz.com/index.php?action=profile;u=116437">buy viagra without a doctor's prescription</a>
Reviews 72141 - 72150 of 489559
First | Prev. | 7210 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 7218 7219 7220 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)