28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 63111 - 63120 of 480466
First | Prev. | 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317 | Next | Last
Name
Wenioniabratt, 04/09/2019 23:37:19
yab [url=https://casinoonlineslotsww.com/#]casino play[/url]
Name
Douglasscone, 04/09/2019 23:36:11
<a href="https://viagravipsale.com/#">generic viagra 100mg</a> viagra without a doctor prescription generic <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
viagra pills for sale <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
daily viagra use for bph https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra without prescription</a>
http://sharperlender.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://mycarefacts.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">viagra without perscriptions</a>
<a href="http://signparts.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://viagravipsale.com/#">buy generic viagra online</a>
<a href="https://www.neofighters.info/forum/member.php?u=248794-CliftonFoc">buy viagra online safely</a>
<a href="http://w88-live.com/w88/profile.php?id=136946">buy viagra online cheap</a>
<a href="http://italentos.com.br/wiki/index.php?title=Sprout_CEO:_Don_t_Call_Her_Drug_The_Feminine_Viagra">buy cheap viagra coupon</a>
Name
Coreybumem, 04/09/2019 23:34:06
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmeasy</a> canadian pharmaceuticals for usa sales <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacy online 24 <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
pharmacy canada http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>northwest pharmacy canada</a>
canadian online pharmacies ratedbuy vistagra usacanadian prescription drugstoreaarp recommended canadian pharmaciescanada pharmacies online prescriptions
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://wickedwonderland.co/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">northwest pharmacies</a>
http://xn----7sbbuanomhnbjd6bxc.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://blagovest-tmn.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">drugstore online</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 23:31:54
<a href="http://www.viagravonline.com/#">viagra without doctor prescription</a> Viagra 5mg <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
viagra on line in utah <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
stendra or viagra http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>sildenafil 100mg</a>
http://omidpasha.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://emommas.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">buying viagra without a perscription</a>
<a href="http://creativeworld.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagravonline.com/#">buy cheap viagra in canada</a>
<a href="http://easy945.com/mediawiki/index.php/How_To_Cut_Back_Headaches_When_Taking_Viagra">buy cheap viagra no prescription</a>
<a href="http://otaku-bookmark.com/story3806693/where-can-i-buy-viagra-ireland">buy cheap viagra on line</a>
<a href="http://itsaio.science.uva.nl/wiki/index.php/User:MonaFaircloth">buy viagra delhi</a>
Name
Deshawnhib, 04/09/2019 23:28:57
You made your point very effectively.!
london drugs canada
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian viagra</a>
canada pharmaceuticals online
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">london drugs canada</a>
canadian pharmaceuticals online reviews - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="http://balancepointhealth.org/?p=1&unapproved=30319&moderation-hash=b020a88c38bf924b4b45bb18ebb6f4a7#comment-30319">mexican pharmacy online medications kt</a> 2_4c74f
Name
Douglasscone, 04/09/2019 23:28:28
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online medicine order discount</a> canada drugs <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
pharmacy online <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
online pharmacy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian drugs</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://troypeden.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canada pharmacy online</a>
http://bftcom.com/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://autosnab-spb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">online canadian pharmacy</a>
<a href="http://www.elza.co.il/forum/profile.php?id=1658534">online canadian pharmacies</a>
http://banneroid.netlanc.net/blog/238766.html
Name
LarryWeids, 04/09/2019 23:27:50
You revealed it exceptionally well.
online rx pharmacy
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian online pharmacies</a>
canadian pharmacies top best
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacy online</a>
canadian online pharmacies - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href="http://justbegun.online/category/entrepreneur/">my canadian pharmacy er</a> 28430dd
Name
RonaldVonse, 04/09/2019 23:26:16
Truly plenty of great advice!
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">northwest pharmacy canada</a>
mexican online pharmacies - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href=https://www.dhb-camii.nl/fotogalerie/attachment/12?unapproved=17246&moderation-hash=d5da9eed1648e7e22beda646764494a1#comment-17246>legal canadian prescription drugs online fub</a> 1de4284
Name
BupqueuevyZem, 04/09/2019 23:23:28
yuu <a href="https://onlinecasinogamesww.com/#">no deposit casino</a>
Name
JosephHeimb, 04/09/2019 23:21:37
Nicely put. With thanks!
online discount pharmacy
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canada pharmaceuticals online</a>
prescription drugs online without doctor
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">london drugs canada</a>
online drugstore - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/6615.htm">candrugstore com Jen</a> 71dd3_e
Reviews 63111 - 63120 of 480466
First | Prev. | 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)