28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 63181 - 63190 of 480483
First | Prev. | 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6320 6321 6322 6323 6324 | Next | Last
Name
Douglasscone, 04/09/2019 22:06:47
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian drugs</a> canada pharmaceuticals online <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
international pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
pharmacie http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online pharmacies</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://southcarolinaradionetwork.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canadian government approved pharmacies</a>
http://sumy-times.net/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://expetro.com.ua/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">rx from canada</a>
<a href="http://socialbookmarkingnow.xyz/story.php?title=canadian-pharmacies-12">canadian pharmacy cialis</a>
http://www.media-century.com/blogs/post/17824
Name
Douglasscone, 04/09/2019 22:06:00
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacies shipping to usa</a> canadian pharmacy viagra <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
pharmacy canada <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada drug https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmacies online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://babusystems.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">northwestpharmacy</a>
http://victor-cnc.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://elsinor-mebel.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">cialis from canada</a>
<a href="http://gamestienlen.com/tienlen/profile.php?id=631310">online pharmacies</a>
http://www.google.com.bd/url?q=http://canadiannpharmacy.com/
Name
Coreybumem, 04/09/2019 22:05:45
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy</a> northwest pharmacies online <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
drugs for sale on internet <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmacy world http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>are canadian online pharmacies safe</a>
pharmacy near mecanadian medications listcandida viagracanadian pharmacy online 24canada online pharmacies reviewsNorthwest Pharmacyonline pharmacies legitimate
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://isramhotels.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian online pharmacies rated</a>
http://teplos.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://pressbrakemaster.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian rx world pharmacy</a>
Name
UnsuffSnure, 04/09/2019 22:00:30
fyb <a href="https://onlinecasinogamesww.com/#">casino games</a> hyp <a href="https://onlinecasinogamesww.com/#">play casino</a>
dmi <a href="https://onlinecasinogamesww.com/#">no deposit casino</a>
Name
Robertacism, 04/09/2019 22:00:07
Good stuff. With thanks.
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canada pharmacy</a>
pharmacy prices - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href=http://www.esteticaromana.it/prova/#comment-2636354>international pharmacies that ship to the usa sa</a> 2_86847
Name
Douglasscone, 04/09/2019 21:59:58
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">order medicine online</a> canadianpharmacyusa24h is it legal <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
online pharmacy canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canada drug http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>medicine online shopping</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://mortgagearchitects.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canadianpharmacyusa24h is it legal</a>
http://proftal.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://sdsmp.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy times</a>
<a href="http://casashanti.us/groups/bodily-the-cause-might-be-medication/">north west pharmacy canada</a>
https://dfrpg-resources.paranetonline.com/index.php?title=May_You_Survive_Complete_Financial_Collapse
Name
Douglasscone, 04/09/2019 21:59:46
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmaceuticals online</a> canadian pharmacy world <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
pharmacy onesource <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian government approved pharmacies https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmeasy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://crtyson.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">global pharmacy canada</a>
http://dadafashion.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://avtoservis-khabarovsk.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy no prescription</a>
<a href="http://sandbase.semlab.io/wiki/Can_Viagra_And_Cialis_Be_Unsafe">northwest pharmacies online</a>
http://banneroid.netlanc.net/blog/239602.html
Name
Coreybumem, 04/09/2019 21:58:57
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmeasy</a> legitimate canadian mail order pharmacies <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canada drug pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmaceuticals nafta http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacie</a>
northwestpharmacytop rated canadian pharmacies onlinecanada drug pharmacycanadian pharmaceuticalscanada rxnorth west pharmacy canadacanadian pharmacies-24hcanadian pharmacy medspharmacy canada online prescriptions
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://allianttraining.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">buy viagra now</a>
http://khpk.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://casting-dv.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacy canada</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 21:58:42
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy</a> drugstore online <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
pharmacy online <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
online pharmacies of canada http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmacies</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://skateamericaclub.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">north west pharmacy canada</a>
http://algoritmproject.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://petrovich-beer.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies india</a>
<a href="http://waldorfwiki.de/index.php?title=Erectile_Dysfunction_Drug_Fails_For_Diastolic_Heart_Failure_Patients">canada medication pharmacy</a>
http://www.shmupdb.com/index.php?title=The_Most_Effective_Male_Enhancement_Free_Samples
Name
LarryWeids, 04/09/2019 21:56:19
Kudos, Quite a lot of advice.

canadianpharmacyking.com
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian pharmacy</a>
no prescription pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharmacy</a>
canadian prescriptions - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="http://justbegun.online/category/entrepreneur/">my canadian pharmacy er</a> 1afa39e
Reviews 63181 - 63190 of 480483
First | Prev. | 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6320 6321 6322 6323 6324 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)