28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 72411 - 72420 of 489559
First | Prev. | 7237 7238 7239 7240 7241 7242 7243 7244 7245 7246 7247 | Next | Last
Name
Coreybumem, 04/09/2019 17:58:20
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacy canada</a> discount canadian pharmacies <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
most reliable canadian pharmacies <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmaceuticals stocks http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada drugs online</a>
canadian pharmacy viagra brandcanada medication costcanadian government approved pharmaciescandida viagracanadian online pharmacies ratedonline canadian pharmaciescanadian medications onlinecanada vagracanadian pharmacy viagracanadian pharmacy uk delivery
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://westernplanner.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian rx</a>
http://t-com.su/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://razborexpert.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">is trust pharmacy in canada legitimate</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 17:57:37
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">medicine online order</a> canadian rx <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
trust pharmacy canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
prescriptions online http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online medicine order discount</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://beautifulbutternutvalley.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">prescriptions online</a>
http://prostore.me/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://astra77.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy</a>
<a href="http://feldenkrais247.com/index.php?title=User:BennyMelrose745">canada pharmacy</a>
http://www.google.tk/url?q=http://canadianorderpharmacy.com/
Name
Douglasscone, 04/09/2019 17:57:31
<a href="https://viagravipsale.com/#">viagra without doctor prescription</a> viagra without a doctor prescription generic <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
viagra on line no prec <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
viagra levitra lawsuits https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>sildenafil 100mg</a>
http://harrisonesserman.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://alibabamarketplace.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">best viagra without prescription</a>
<a href="http://roboman.vn/bitrix/rk.php?goto=https://viagravipsale.com/#">buy viagra usa</a>
<a href="http://yisuovip.top/home.php?mod=space&uid=17967&do=profile&from=space">buy viagra uk</a>
<a href="http://itsaio.science.uva.nl/wiki/index.php/Testosterone_Therapy_Might_Improve_Coronary_Heart_Attack_Danger">buy viagra no rx</a>
<a href="http://donolx.ru/user/profile/121">buy viagra with no prescription</a>
Name
Michaelgibre, 04/09/2019 17:53:04
Nicely put, Thanks.
buying drugs canada
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharmacies</a>
canadian pharmacy drugs online
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canada pharmacy</a>
buy prescription drugs from canada - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href="http://tuushinn.com/forums/topic/pharmacies-near-me-semo-2/">pharmacies near me Semo</a> 711afa3
Name
Coreybumem, 04/09/2019 17:52:57
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies shipping to usa</a> canada online pharmacies <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canada medication pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
drugstore online india http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharcharmy online</a>
canadian online pharmacies legalgood canadian online pharmaciesonline pharmacies mexicocanadian medications listcanadian online pharmacyrx from canadacanada medication pharmacy
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://cadetcomplaint.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">buy viagra now</a>
http://hom-f.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://stroyka5.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacy canada</a>
Name
Reopfausbadebop, 04/09/2019 17:52:44
gac <a href="https://cbdoil30.com/#">hemp oil arthritis</a>
mue <a href="https://cbdoil30.com/#">cbd oil uk</a>
Name
RonaldVonse, 04/09/2019 17:50:31
Thanks a lot, I value it!
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">ed meds online without doctor prescription</a>
north west pharmacy canada - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href=http://zenia.eu/filmpje-over-zenia-boulevard-shopping-center/?lang=en&unapproved=8905&moderation-hash=ca5a4b071381fb7078d20e4be1d9ae84#comment-8905>us pharmacy no prior prescription Mox</a> 11afa39
Name
Douglasscone, 04/09/2019 17:48:49
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagra without doctor prescription</a> daily viagra use for bph <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
viagra kaufen in deutschland billig <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
generic for viagra or cialis http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>sildenafil 100mg</a>
http://sidingrewards.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://missdubai.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">can i buy viagra without prescription</a>
<a href="http://embria.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra online without a prescription</a>
<a href="https://www.resproxy.com/forum/index.php/695304-shifting-to-thailand-helpful-ideas/0">where to buy viagra online</a>
<a href="http://liquid-space.net/ls/index.php/Benutzer:CharmainToohey">buy viagra online no prescription</a>
<a href="http://wiki.masterhpc.es/index.php/What_Is_Mamajuana">buy viagra without a doctor's prescription</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 17:48:18
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacies</a> cialis canadian pharmacy <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
global pharmacy canada <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmacy canada online prescriptions https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharcharmy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://roguetechconcierge.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">northwest pharmacies online</a>
http://gubkin.city/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://tetraedr.com/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian rx</a>
<a href="http://iranpayaplus.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=68075">drugs for sale</a>
https://mas-anuncios.com/user/profile/125428
Name
Coreybumem, 04/09/2019 17:48:07
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmacies</a> canadian drugs <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
candida viagra <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian online pharmacy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>international pharmacy</a>
canadian medicationscanadian pharmacies online prescriptionscanadian online pharmacies ratedCanadian Pharmacy USAcanada online pharmacies reviews
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://energyplusholdingllc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmaceuticals companies</a>
http://fxinvest.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://odegda-horeca.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharcharmy online</a>
Reviews 72411 - 72420 of 489559
First | Prev. | 7237 7238 7239 7240 7241 7242 7243 7244 7245 7246 7247 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)