28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 72641 - 72650 of 489559
First | Prev. | 7260 7261 7262 7263 7264 7265 7266 7267 7268 7269 7270 | Next | Last
Name
RonaldVonse, 04/09/2019 10:15:10
Thanks a lot, Terrific information!
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian online pharmacy</a>
buy cialis - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href=http://wishcometrue.jp/?p=5307&unapproved=697386&moderation-hash=282c25f733fe171666d18ef99962515d#comment-697386>canada pharmaceuticals online Vevy</a> 9e971de
Name
Charleschics, 04/09/2019 10:15:03
Nicely put, Many thanks!
buy cialis
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">top rated canadian pharmacies online</a>
canada drugs
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">best 10 online canadian pharmacies</a>
canada viagra - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="http://bokji.9393114.com/html/sub4_3.html?db=news2&page=42&db=news2&amode=&column=&keyword=&sort=&type=read&id=151511">pharmacy online mexico Dill</a> 6a71dd8
Name
Douglasscone, 04/09/2019 10:10:03
<a href="https://viagravipsale.com/#">viagra 100mg</a> viagra 50mg coupons <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
viagra generics reviews <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
Low cost viagra 20mg https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
http://880098.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://dogtags4dogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">viagra without a prescription uk</a>
<a href="http://kasli.org/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://viagravipsale.com/#">buy cheap viagra in canada</a>
<a href="http://85.214.121.189/forum/entry.php?99077-OpenBazaar-Celebrates-100-000-Downloads-Of-Bitcoin-Powered-Social-Marketplace">buy cheap viagra no prescription</a>
<a href="http://keo88.org/tyle/profile.php?id=122369">buy cheap viagra on line</a>
<a href="http://tropes.top/Better_Of_HITESH_PARIKH">buy viagra delhi</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 10:09:38
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online medicine to buy</a> canada pharmaceuticals online <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
buy vistagra online safe <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada pharmaceuticals online https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>medicine online order</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://checkmybiologicalclock.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy online</a>
http://restoracia.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://cniis.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">prescriptions online</a>
<a href="http://www.google.co.il/url?q=http://canadianmpharmacy.com/">pharmacy</a>
http://viectot24h.com/members/lyndonmazu.94670/
Name
Coreybumem, 04/09/2019 10:05:35
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canada drugs online</a> canadian pharmacy meds <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
no 1 canadian pharcharmy online <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
most reliable canadian pharmacies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian online pharmacy</a>
pharmacy timescanadian pharmaceuticalsmost reliable canadian pharmaciescanada online pharmacies legitimatebuy vistagra online safedrugs for sale in uknorth west pharmacies canadabuy viagra now
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://leagueunderwriters.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy canada 24</a>
http://kievbusinesscentre.com.ua/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://dragonsteel.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacys</a>
Name
Keithmouts, 04/09/2019 10:04:18
This is nicely put. !
online discount pharmacy
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian online pharmacies</a>
drugs for sale
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian pharmacy king</a>
compare rx prices - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href="http://urhelper.com/zb41_urhelper/zmSpamFree/zmSpamFree.php?zsfimg=1567536108">canadian prescription drugstore harf</a> 645c711
Name
Douglasscone, 04/09/2019 10:03:07
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmeasy</a> online pharmacies india <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada medications cheap <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmacy times https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacie</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://searchstrips.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian online pharmacy</a>
http://qvazar.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://super-shop39.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharcharmy online</a>
<a href="http://wikiindica.org/index.php/Safed_Musli_Capsules_Producer_Exporter_Bulk_Wholesale_Provider">canada online pharmacy</a>
http://www.google.to/url?q=http://cialisya.com/
Name
suttivisrus, 04/09/2019 10:01:23
ftm <a href="https://cbdoil30.com/#">cbd hemp</a>
mxy <a href="https://cbdoil30.com/#">cbd oils</a>
Name
FreenoSweerve, 04/09/2019 10:01:21
hae <a href="https://cbdoil30.com/#">cbd oil stores near me</a>
Name
Robertacism, 04/09/2019 09:59:00
Nicely put. Cheers.
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">ed meds online without doctor prescription</a>
pharmacy online - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href=https://windsphere.biz/yybbs2/yybbs.cgi?list=>canada prescriptions drugs rob</a> 1de4284
Reviews 72641 - 72650 of 489559
First | Prev. | 7260 7261 7262 7263 7264 7265 7266 7267 7268 7269 7270 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)