28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 63551 - 63560 of 480463
First | Prev. | 6351 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 | Next | Last
Name
Douglasscone, 04/09/2019 10:03:07
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmeasy</a> online pharmacies india <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada medications cheap <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmacy times https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacie</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://searchstrips.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian online pharmacy</a>
http://qvazar.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://super-shop39.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharcharmy online</a>
<a href="http://wikiindica.org/index.php/Safed_Musli_Capsules_Producer_Exporter_Bulk_Wholesale_Provider">canada online pharmacy</a>
http://www.google.to/url?q=http://cialisya.com/
Name
suttivisrus, 04/09/2019 10:01:23
ftm <a href="https://cbdoil30.com/#">cbd hemp</a>
mxy <a href="https://cbdoil30.com/#">cbd oils</a>
Name
FreenoSweerve, 04/09/2019 10:01:21
hae <a href="https://cbdoil30.com/#">cbd oil stores near me</a>
Name
Robertacism, 04/09/2019 09:59:00
Nicely put. Cheers.
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">ed meds online without doctor prescription</a>
pharmacy online - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href=https://windsphere.biz/yybbs2/yybbs.cgi?list=>canada prescriptions drugs rob</a> 1de4284
Name
Douglasscone, 04/09/2019 09:56:50
<a href="https://viagravipsale.com/#">generic viagra</a> viagra 20mg directions <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
viagra lowest price usa <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
viagra 50mg tab https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra pills</a>
http://gearforgoddesses.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://geoffsellshome.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">order without prescription</a>
<a href="http://mitra-group.ru/bitrix/rk.php?goto=https://viagravipsale.com/#">buy generic viagra</a>
<a href="http://50.116.50.64/index.php/Letter:_Insurance_Covers_Viagra_But_Not_Beginning_Management_Underneath_New_Guidelines">buy viagra medication</a>
<a href="http://colonialalbany.org/index.php?title=Do_You_Want_A_Prescription_For_Viagra">buy viagra online</a>
<a href="http://worldcup072018.com/worldcup/profile.php?id=168143">buy viagra pills online</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 09:55:23
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacies</a> online pharmacies of canada <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
Northwest Pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada medication pharmacy https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>drugstore online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://hightoogetby.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">online canadian pharmacy</a>
http://komusopt.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://vsev-mfc.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">online canadian pharmacies</a>
<a href="http://kockazatkutato.hu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=565950">online pharmacy canada</a>
https://textimager.hucompute.org/corpus2wiki/index.php/Gary_Lineker%E2%80%99s_Face_Used_In_Dodgy_Adverts_For_Men_Suffering_Erectile_Dysfunction
Name
cetearige, 04/09/2019 09:54:34
mtc <a href="https://hemp-oil2019.com/#">cbd oil at walmart</a>
lij <a href="https://hemp-oil2019.com/#">walgreens cbd oil</a>
Name
LarryWeids, 04/09/2019 09:53:47
You actually explained it effectively.
most reliable canadian pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian drugs</a>
pharmacy drug store
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">order prescriptions online without doctor</a>
canada meds - http://canadianpharmacyntv.com/

e428430
Name
Coreybumem, 04/09/2019 09:52:51
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canada drugs online</a> canadian government approved pharmacies <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian drug <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmacy king http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian online pharmacies rated</a>
canada online pharmacies legitimatecanada pharmacies online prescriptionsonline drug storereputable canadian prescriptions onlinedrugstore online
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://bgerewardsclub.eu/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian rx world pharmacy</a>
http://admbel.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://shopseks.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmacies account</a>
Name
Coreybumem, 04/09/2019 09:51:33
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">prescriptions online</a> order canadian prescriptions online <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
online canadian pharmacies <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canada drugs online http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacy</a>
buy viagra 25mgare canadian online pharmacies safecanadian cialisnorthwest pharmacies in canadarx from canada
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://minute-value.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">drugs for sale in canada</a>
http://omskfloraopt.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://guam-cosmetics.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">reputable canadian prescriptions online</a>
Reviews 63551 - 63560 of 480463
First | Prev. | 6351 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)