28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 72721 - 72730 of 489559
First | Prev. | 7268 7269 7270 7271 7272 7273 7274 7275 7276 7277 7278 | Next | Last
Name
Douglasscone, 04/09/2019 08:19:38
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">medicine online order</a> online pharmacies in usa <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacy no prescription <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmacy no prescription http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online medicine order discount</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://welovelondonontario.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">pharmacy online</a>
http://nota.media/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://ryazanovskoe.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">prescriptions online</a>
<a href="http://www.bitcoinapedia.com/index.php?title=What_It_Is_Like_To_Use_Hims_To_Purchase_Generic_Viagra_And_Supplements">pharmacy</a>
http://waldorfwiki.de/index.php?title=Medical_Health_Insurance_For_Solo_Entrepreneurs
Name
Douglasscone, 04/09/2019 08:16:55
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra</a> viagra 20 mg costco <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
viagra tablets for men <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
viagra on line no prec highest rated http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>viagra</a>
http://sisal-bingo.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://registrytrips.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">cheap viagra without a script</a>
<a href="http://stroyeffect.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra germany</a>
<a href="https://www.950949.com/space-uid-228150.html">buy viagra online us pharmacy</a>
<a href="https://bokforingenonline.se/My_ED_Diary">buy viagra us pharmacy</a>
<a href="https://fxoff.com/index.php?action=profile;u=2310">buy generic viagra pills</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 08:14:19
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmaceuticals online</a> online drug store <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
online pharmacies of canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canada medication http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online medicine shopping</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://petmedteam.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canadian prescription drugstore</a>
http://moyuchet.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://avivi.info/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">global pharmacy canada</a>
<a href="http://54.212.40.231/index.php/User:MagdaWinslow27">canadian pharmacy no prescription</a>
http://www.google.si/url?q=http://amoxicillinc.com/
Name
Keithmouts, 04/09/2019 08:12:47
Wow a good deal of excellent tips!
canadian pharmacies that are legit
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">pharmacy online</a>
price prescription drugs
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">london drugs canada</a>
canada prescriptions drugs - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="http://urhelper.com/zb41_urhelper/zmSpamFree/zmSpamFree.php?zsfimg=1567536108">canadian prescription drugstore harf</a> 711afa3
Name
RonaldVonse, 04/09/2019 08:11:22
Thanks a lot, Very good information!
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canada pharmaceuticals online</a>
doctor prescription - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href=https://taufiq-amir.com/about-taufiq?unapproved=253772&moderation-hash=164d95b640a70853df881c36e8db6092#comment-253772>viagra canada Quaf</a> 711afa3
Name
Douglasscone, 04/09/2019 08:10:54
<a href="http://www.viagraessale.com/#">viagra without doctor prescription</a> viagra coupons goodrx <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
viagra pills generic <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
purchasing viagra in france http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>sildenafil 100mg</a>
http://greiner-construction.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://tricitymedicalcenter.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">phiser viagra without perion</a>
<a href="http://martmebel.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagraessale.com/#">buy viagra cheap</a>
<a href="http://forum.gta-v-trucking.com/index.php?action=profile;u=115415">buy viagra pills</a>
<a href="http://prilavok63.ru/user/profile/196744">buy viagra</a>
<a href="http://www.yingbaguoji.com/home.php?mod=space&uid=3341&do=profile&from=space">buy viagra online best price</a>
Name
Deshawnhib, 04/09/2019 08:10:34
Regards, Ample tips.

onlinecanadianpharmacy.com
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">cvs pharmacy online</a>
canadian pharmacies shipping to usa
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacies</a>
canadian drugs without prescription - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="http://redeyesoftware.com.au/?page_id=24&unapproved=11597&moderation-hash=ec9cb908d80922ff11936c89a6dae351#comment-11597">buy cialis rox</a> 71dd1_4
Name
gaichethederete, 04/09/2019 08:08:30
coo <a href="https://hemp-oil2019.com/#">hemp oil for dogs</a>
Name
braindarrisse, 04/09/2019 08:08:28
olu <a href="https://hemp-oil2019.com/#">buy cbd online</a>
Name
LarryWeids, 04/09/2019 08:03:44
Reliable facts. Thanks a lot.
prescription drug cost
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">online pharmacies</a>
canada online pharmacies
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadianpharmacy</a>
online pharmacies of canada - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

5c711af
Reviews 72721 - 72730 of 489559
First | Prev. | 7268 7269 7270 7271 7272 7273 7274 7275 7276 7277 7278 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)