28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 51351 - 51360 of 468044
First | Prev. | 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 | Next | Last
Name
Coreybumem, 04/09/2019 04:13:38
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmacie</a> trust pharmacy canada reviews <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
buy viagra usa <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
are canadian online pharmacies safe http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacies shipping to usa</a>
drugstore online reviewsbuy vistagra online safecanada medications informationcanadian drug storecanada vagracanadian prescriptions onlinedrugstore online indiacanadian medications, liraglutidedrugstore onlinegood canadian online pharmacies
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://800terminix.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy king</a>
http://aby.pet/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://bellakareema.com/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">best canadian pharmacy</a>
Name
Charleschics, 04/09/2019 04:11:48
You have made your stand extremely nicely.!
canadian pharmacy online
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharmaceuticals online</a>
canada pharma limited llc
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">london drugs canada</a>
online drugstore - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="https://breadbinsheffield.co.uk/ho-chi-minh-opening?unapproved=235361&moderation-hash=23cf136e66d8ef8983cbd630afd45221#comment-235361">online pharmacy no prescription But</a> d6a71dd
Name
Keithmouts, 04/09/2019 04:10:26
Amazing tips. Kudos.
cheap canadian drugs
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canada pharmacy</a>
canadadrugstore365
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">viagra from canada</a>
canadian pharcharmy online - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href="http://urhelper.com/zb41_urhelper/zmSpamFree/zmSpamFree.php?zsfimg=1567536108">canadian prescription drugstore harf</a> c711afa
Name
UnsuffSnure, 04/09/2019 04:10:22
jvn <a href="https://onlinecasinogamesww.com/#">free casino games</a> hay <a href="https://onlinecasinogamesww.com/#">play casino</a>
qhh <a href="https://onlinecasinogamesww.com/#">online casinos</a>
Name
Coreybumem, 04/09/2019 04:06:53
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online prescriptions</a> canadian medications pharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacies online prescriptions <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
buy viagra now http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmaceuticals online</a>
canadian online pharmaciescanadian pharmacy viagracanada drugspharmacy onesourcecanadian pharcharmy online24canadian online pharmacycanada pharmacies accountonline pharmacycanada pharmacies online prescriptionsviagra canadiense
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://darila.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies of canada</a>
http://abastudio.org/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://xn--b1adbembmyifzp.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian medications</a>
Name
cryncHivaartire, 04/09/2019 04:06:51
xad <a href="https://onlinecasinogamesww.com/#">online casino real money</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 04:05:35
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy online</a> canada drug pharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
online pharmacies canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian prescriptions online http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacy</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://oneworkplace.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canada pharmacy online</a>
http://akmalko.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://broker02.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">online canadian pharmacy</a>
<a href="https://oathauth.wmf.hallowelt.biz/wiki/Supercharge_Your_Erectile_Dysfunction_Treatment">online canadian pharmacies</a>
http://www.clubi30.es/member.php?action=profile&uid=75212
Name
Douglasscone, 04/09/2019 04:05:17
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagra 100mg</a> viagra on line no prec highest rated <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
Low cost viagra 20mg <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
viagra on line in utah http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
http://davidmikeal.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://alicommunity.mobi/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">viagra online without prescription uk</a>
<a href="http://frame.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy generic viagra</a>
<a href="https://tinbongda.co/thethao/profile.php?id=148717">buy viagra medication</a>
<a href="https://wiki.suenee.cz/The_Gender_Data_Hole:_How_Ladies_Are_Hurt_By_Expertise_Built_For_Men">buy viagra online</a>
<a href="http://www.eslvy.com/home.php?mod=space&uid=59180&do=profile">buy viagra pills online</a>
Name
RonaldVonse, 04/09/2019 04:05:14
Thank you, Fantastic stuff.
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharmacy king</a>
northwest pharmacy canada - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href=http://www.chateau-cassin.fr/2014/11/07/doloribus-expedita-tenetur-2/#comment-1857541>drugs for sale gox</a> 45c711a
Name
Douglasscone, 04/09/2019 04:04:40
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy uk</a> drugstore online shopping <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
northwest pharmacy canada <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian rx https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canada pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://comfortscience.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian pharmaceuticals online</a>
http://region-186.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://stomed.kz/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmeasy</a>
<a href="http://fuamex.com/2019/08/natural-stamina-power-booster-complement-to-last-longer/">pharmacie</a>
https://www.webbuildermn.com/wiki/index.php?title=Viagra_Cialis_Could_Help_Duchenne_Muscular_Dystrophy_Patients
Reviews 51351 - 51360 of 468044
First | Prev. | 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)