28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 63871 - 63880 of 480479
First | Prev. | 6383 6384 6385 6386 6387 6388 6389 6390 6391 6392 6393 | Next | Last
Name
Coreybumem, 04/09/2019 02:14:21
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmaceuticals online</a> canadian pharmaceuticals <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
online pharmacies mexico <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
drugs for sale usa http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmeasy</a>
canadian pharmacy kingcanada rxcanadian rx world pharmacycanadian pharmacycanadian pharmacycanadian online pharmacy
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://crainnewsservice.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy</a>
http://graff-hause.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://alfaplaster.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy viagra brand</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 02:13:19
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian online pharmacies</a> canada medications cheap <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
pharmeasy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
online pharmacies of canada https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canada pharmaceuticals online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://invisiblethreats.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">online canadian pharmacy</a>
http://1c-reutov.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://sysoev-tour.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">online canadian pharmacies</a>
<a href="http://www.forums.forapennyaday.com/index.php?action=profile;u=658111">online pharmacy canada</a>
http://www.gamemaker.com.cn/home.php?mod=space&uid=274441&do=profile
Name
LarryWeids, 04/09/2019 02:10:20
Thanks a lot! I value this.
canada medication pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharmacy</a>
prescription drugs prices
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian viagra</a>
northwestpharmacy - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

971de42
Name
Douglasscone, 04/09/2019 02:07:26
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies</a> northwest pharmacy canada <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacies online <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
northwestpharmacy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>drugstore online</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://greatfloormats.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canadian pharmacies online</a>
http://xn--73-mlca3abufcz6he.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://tkb-ip.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian online pharmacies</a>
<a href="http://wikipediajapan.org/index.php?title=The_Right_Way_To_Get_A_Bigger_Penis">online pharmacies canada</a>
http://54.212.40.231/index.php/Prime_The_Reason_Why_Relationships_Break_Down
Name
Coreybumem, 04/09/2019 02:06:26
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy</a> canada online pharmacies reviews <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
the best canadian online pharmacies <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmaceuticals companies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmacies</a>
canadian pharmaceuticals companiescanadian pharmaceuticals stockscanada online pharmacycanadian medications pharmacydrugs for saleonline pharmacies tech schoolcanadian pharmacy viagra brandcialis canadian pharmacycanada pharmacies accountdrugstore online shopping
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://marathonhealth.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian drug</a>
http://linzaonline.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://siurgtu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">buy viagrow</a>
Name
Coreybumem, 04/09/2019 02:05:11
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies online</a> canadian pharmaceuticals <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
trust pharmacy canadian <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
discount canadian pharmacies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada online pharmacies surrey</a>
canadianpharmacyusa24h is it legalonline pharmacies mexicocanadian pharmaceuticals for usa salescanada medication costcanadian pharmacyonline pharmacycanadian pharmacysonline pharmacy canadacanadian pharmacy king
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://foodandsport.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">north west pharmacies canada</a>
http://osin.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://velosi.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmacies</a>
Name
RonaldVonse, 04/09/2019 02:02:26
Nicely put. Many thanks!
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">pharmacy on line</a>
discount pharmacy online - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href=http://www.ams-fiber.com/c_feedback/?page=4308>drugs from canada with prescription Ot</a> 1dd6_40
Name
Douglasscone, 04/09/2019 01:59:58
<a href="http://www.viagravonline.com/#">viagra without doctor prescription</a> viagra on line in utah <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
viagra without a doctor prescription generic <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
viagra coupons goodrx http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>sildenafil 100mg</a>
http://mtgecp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://zeesports.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">viagra available online without prescription</a>
<a href="http://smartkarta.by/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagravonline.com/#">buy cheap viagra in canada</a>
<a href="https://forum.ac-jete.it/index.php?action=profile;u=269791">buy cheap viagra no prescription</a>
<a href="https://it-adminio.ru/user/profile/94043">buy cheap viagra on line</a>
<a href="http://distrettoculturale.cultura.marche.it/UserProfile/tabid/67/UserID/3068853/Default.aspx">buy viagra delhi</a>
Name
Douglasscone, 04/09/2019 01:59:16
<a href="http://www.viagravonline.com/#">generic viagra 100mg</a> viagra 25mg reviews <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
Buy viagra online <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
Viagra 5mg prix http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra without prescription</a>
http://smarterlending.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://floridahospitalbrainspinecancer.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">canada rx viagra without prescription</a>
<a href="http://sunrise-tula.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagravonline.com/#">buy viagra online without a prescription</a>
<a href="http://bbs.zuojiacn.com/home.php?mod=space&uid=16383&do=profile">where to buy viagra online</a>
<a href="https://www.26youxi.com/space-uid-282480.html">buy viagra online no prescription</a>
<a href="http://it.geol.science.cmu.ac.th/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=Corey49Z57">buy viagra without a doctor's prescription</a>
Name
Keithmouts, 04/09/2019 01:58:25
You definitely made your point!
canadian meds
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacy</a>
online drugs
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacy king</a>
approved canadian pharmacies online - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href="http://urhelper.com/zb41_urhelper/zmSpamFree/zmSpamFree.php?zsfimg=1567536108">canadian prescription drugstore harf</a> 1de4284
Reviews 63871 - 63880 of 480479
First | Prev. | 6383 6384 6385 6386 6387 6388 6389 6390 6391 6392 6393 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)