28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 96711 - 96720 of 489559
First | Prev. | 9667 9668 9669 9670 9671 9672 9673 9674 9675 9676 9677 | Next | Last
Name
TyroneLayen, 10/08/2019 00:30:06
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra 20 mg</a> levitra prices in mexico <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra kopen zonder recept <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra prices in usa pharmacy http://www.buylevitraa.com/
levitra vs viagra cost <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra 10 mg kopen</a> levitra kopen zonder receptlevitra generic 5mglevitra prices in usa pharmacygeneric levitra 100mglevitra onlinelevitra vs viagra comparisonlevitra prices at cvslevitra generic alternativelevitra prices at walmartlevitra generic
http://framesi-na.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://raymarine.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra vs viagra comparison</a>
http://irk.land/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://rcitsakha.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra kopen zonder recept</a>
Name
Michaelgibre, 10/08/2019 00:29:44
Many thanks. Excellent stuff!
canadian discount pharmacy
<a href="https://www.canadianpharmacyopen.com//">canadian viagra</a>
cialis online
<a href="https://www.safeonlinecanadian.com//">canadian pharmacy king</a>
best online canadian pharcharmy - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href="http://robsonic.org/viewtopic.php?pid=266203#p266203">prescription discount St</a> d7_37c8
Name
Keithmouts, 10/08/2019 00:29:20
Amazing material. With thanks.
canadian pharmacies-247
<a href="https://www.canadianpharmacycom.com//">pharmacy online</a>
pharmacy online store
<a href="https://www.canadianpharmacy-guide.com//">canadian online pharmacies</a>
online pharmacies no prescription - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/6621.htm">approved canadian online pharmacies Jen</a> 39e971d
Name
Robertacism, 10/08/2019 00:28:45
You said it nicely..
<a href="https://www.safeonlinecanadian.com//">online pharmacy</a>
canadian prescriptions online - https://www.pharmacyonline-canadian.com/

<a href=http://principle.jp/bbs5/c-board.cgi?cmd=psn;id=insideher>canada drugs direct</a> 645c711
Name
TyroneLayen, 10/08/2019 00:28:34
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra 10 mg prezzo</a> levitra online <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
vardenafil price <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra http://www.buylevitraa.com/
levitra generic available <a href=http://www.buylevitraa.com/#>cheap 20mg levitra</a> vardenafilvardenafil genericgeneric levitra 20mgbuy leviton insteadlevitra coupon
http://landmark.company/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://humboldthydro.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra vs viagra vs cialis</a>
http://sfga.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://sherl.net/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra vs viagra cost</a>
Name
Douglasscone, 10/08/2019 00:28:22
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online medicine to buy</a> online pharmacies <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
prescriptions online <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
buy viagra now http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>medicine online order</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://susanpageauthor.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">north west pharmacy canada</a>
http://sdnao.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://moreyarovoe.com/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies india</a>
<a href="http://www.dlsbbb.com/home.php?mod=space&uid=176515&do=profile&from=space">canada medication pharmacy</a>
http://www.sp1.football/index.php?mid=tr_video&document_srl=2422524
Name
TyroneLayen, 10/08/2019 00:28:17
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra without a doctor prescription</a> levitra vs viagra comparison <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra 20 mg directions <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
generic levitra reviews http://www.buylevitraa.com/
buy leviton instead <a href=http://www.buylevitraa.com/#>vardenafil 20mg</a> buy levitating cupbuy levitra onlinegeneric levitra 20mgbuy levitralevitra rezeptfrei deutschlandvardenafil hydrochloridebuy leviton instedlevitra 20 mg dosagelevitra vs viagra ingredients
http://cornerstonejewelry.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://hummer-us.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra 20 mg price</a>
http://bestmodels.od.ua/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://tork-club.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra 20 mg cost</a>
Name
Keithmouts, 10/08/2019 00:27:06
Really plenty of good advice!
canadadrugs.com pharmacy
<a href="https://www.canadianwwwonlinepharmacy.com//">ed meds online without doctor prescription</a>
canadian pharcharmy online
<a href="https://www.pharmacyonline-canadian.com//">canada rx</a>
reputable canadian mail order pharmacies - https://www.pharmacyonline-canadian.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/6621.htm">approved canadian online pharmacies Jen</a> de42843
Name
Folleyabrara, 10/08/2019 00:27:05
jxt <a href="https://onlinecasinoplay777.us/#">casino online</a>
Name
Michaelgibre, 10/08/2019 00:26:57
You actually explained that very well!
pharmacy price compare
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian drug store</a>
canadian pharmacies
<a href="https://www.safeonlinecanadian.com//">northwestpharmacy</a>
online pharmacies - https://www.trustedwebpharmacy.com/

<a href="https://www.tugaleaks.com/hacker-cancro-cerebro-registos-medicos.html?unapproved=616767&moderation-hash=33f65c6b9dc1d3acb516e75602681303#comment-616767">ed meds online without doctor prescription ml</a> 6a71dd5
Reviews 96711 - 96720 of 489559
First | Prev. | 9667 9668 9669 9670 9671 9672 9673 9674 9675 9676 9677 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)