28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 93801 - 93810 of 489559
First | Prev. | 9376 9377 9378 9379 9380 9381 9382 9383 9384 9385 9386 | Next | Last
Name
UnsuffSnure, 11/08/2019 23:59:52
cau <a href="https://onlinecasinofan.us/#">casino online slots</a>
vys <a href="https://onlinecasinofan.us/#">best online casinos</a>
Name
Aversisse, 11/08/2019 23:58:46
owp <a href="https://cbdhempoil30.com/#">walgreens cbd oil</a>
Name
Douglasscone, 11/08/2019 23:58:30
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacies online</a> drugstore online <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada pharmaceuticals online <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacy online https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian online pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://carolinamusclecar.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian pharmacy king</a>
http://valegio-shoes.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://avan-tex.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">drugstore online shopping</a>
<a href="http://richardbarber.works/index.php?title=User:HarrietPidgeon">Northwest Pharmacy</a>
http://development.indiyam.co/index.php/blog/33592/6-fashionable-supplements-which-are-unhealthy-for-prime-blood-pressure/
Name
TyroneLayen, 11/08/2019 23:58:30
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">buy levitra 10mg</a> levitra vs viagra comparison <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra vs viagra vs cialis <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra 20 mg for sale http://www.buylevitraa.com/
levitra <a href=http://www.buylevitraa.com/#>buy levitra 20 mg</a> vardenafilvardenafil genericlevitra priceslevitra prices in mexicolevitra 20 mg cost walmartvardenafil pricelevitra 10 mg kopenlevitra generic availablegeneric levitra 40mglevitra generic 5mg
http://wireheads.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://lifetimemagazine.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">generic levitra 2018</a>
http://1cnw.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://cgl-nsk.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra online</a>
Name
Deshawnhib, 11/08/2019 23:58:30
You made the point!
canadian viagra
<a href="https://www.canadianpharmacycom.com//">aarp approved canadian online pharmacies</a>
buy prescription drugs online
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">best 10 online canadian pharmacies</a>
canadian pharmacies online - https://www.trustedwebpharmacy.com/

<a href="http://fastbet.online/webboard/index.php?topic=11.new#new">buying prescription drugs canada nex</a> 8430dd6
Name
TyroneLayen, 11/08/2019 23:56:38
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">generic levitra</a> levitra prices in usa pharmacy <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra generic 5mg <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra vs viagra vs cialis http://www.buylevitraa.com/
generic levitra vardenafil <a href=http://www.buylevitraa.com/#>buy levitra</a> generic levitra 10mglevitra onlinebuy levitating cupgeneric levitra vardenafillevitra coupon
http://everwatchpartners.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://hgas.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">buy levitating cup</a>
http://xn--80aaihodiiug2av0dq2j.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://wallbeds.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">buy levitra</a>
Name
TyroneLayen, 11/08/2019 23:55:20
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra generic</a> levitra generic <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
vardenafil hydrochloride <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra cam http://www.buylevitraa.com/
levitra kopen zonder recept <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra 20 mg bayer prezzo</a> levitra prices in usa pharmacylevitra priceslevitra generic namelevitrabuy levitation discslevitra generic 5mg
http://stemcellbritain.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://kosmosnet.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">generic levitra</a>
http://nina-ford.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://sashulyamebel.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.buylevitraa.com/#">generic levitra 40mg</a>
Name
TyroneLayen, 11/08/2019 23:54:05
<a href="http://www.buylevitraa.com/#">levitra 20 mg</a> levitra bayer 20mg meilleur prix <a href="http://www.buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra generic 5mg <a href=http://www.buylevitraa.com/#>http://www.buylevitraa.com/</a>
levitra 10 mg kopen http://www.buylevitraa.com/
levitra 20 mg <a href=http://www.buylevitraa.com/#>levitra 10 mg kopen</a> buy levitra onlinelevitra prices at costcolevitra genericogeneric levitra 40mglevitra vs viagra ingredientsgeneric levitralevitra prices in usa pharmacylevitra 10 mg kopenlevitra vs viagra comparisongeneric levitra vardenafil
http://campmenial.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://millsmotor.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.buylevitraa.com/#">levitra generic 60 mg</a>
http://ventfasad.org/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/
<a href="http://rusnavy.com/bitrix/rk.php?goto=http://www.buylevitraa.com/#">levitra generico</a>
Name
JosephHeimb, 11/08/2019 23:53:18
You reported that terrifically.
walmart pharmacy price check
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian viagra</a>
discount pharmacy online
<a href="https://www.pharmacyonline-canadian.com//">canadian online pharmacy</a>
international pharmacies that ship to the usa - https://www.safeonlinecanadian.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/2240.htm">no prior prescription required pharmacy Jen</a> d2_eac9
Name
Keithmouts, 11/08/2019 23:53:08
Superb data. Many thanks.
pharmacy canada
<a href="https://www.pharmacyonline-canadian.com//">london drugs canada</a>
rx online
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian viagra</a>
canada pharmacies online pharmacy - https://www.canadianwwwonlinepharmacy.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/3806.htm">viagra from canada Jen</a> 45c711a
Reviews 93801 - 93810 of 489559
First | Prev. | 9376 9377 9378 9379 9380 9381 9382 9383 9384 9385 9386 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)