28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 60611 - 60620 of 468058
First | Prev. | 6057 6058 6059 6060 6061 6062 6063 6064 6065 6066 6067 | Next | Last
Name
Douglasscone, 22/08/2019 08:11:43
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">drugstore online</a> buy viagra online usa <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada rx <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada medications cheap https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online pharmacy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://myvictoza.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">online pharmacies canada</a>
http://formula-sveta.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://itsecurity.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy online</a>
<a href="http://mainstreetbartlesville.org/index.php?qa=43430&qa_1=what-like-make-hims-purchase-generic-viagra-and-supplements">canada pharmacy online</a>
https://wiki.ins.gob.pe/index.php/Gary_Lineker%E2%80%99s_Face_Utilized_In_Dodgy_Adverts_For_Males_Suffering_Erectile_Dysfunction
Name
Patrickzek, 22/08/2019 08:10:44
Awesome forum posts. Kudos.
<a href="https://genericviagrantx.com//">viagra 100mg</a>
vetrinarian viagra - https://www.viagraonlinemsn.com/
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com//">contents of viagra</a>
<a href="http://www.detailernotes.com/9/#comment-330805">viagra vending laws u k Patrickmek</a> 428430d
Name
KevinSmolf, 22/08/2019 08:09:51
Nicely expressed without a doubt. .
<a href="https://genericviagramsl.com//">generic viagra 100mg</a>
charles linskaill find viagra free - https://www.viagraonlinebuymsn.com/
<a href="https://genericviagramsl.com//">mexican pharmacy viagra online</a>
<a href="http://ydp.bpcampus.com/admin/07_cscenter/online_view.asp?idxnum=2670">viagra blue big love Kevinedugh</a> 0dd6a71
Name
Patrickzek, 22/08/2019 08:08:50
You mentioned this fantastically.
<a href="https://www.genericonlineviagrarx.com/viagra-generic//">viagra for sale</a>
tramadol canine dosage viagra - https://www.viagraonlinemsn.com/
<a href="https://www.viagraonlinemsn.com//">viagra for sale site</a>
<a href="http://www.paintball-forum.ru/viewtopic.php?p=416136#416136">edinburgh uk viagra cfm moo tid Patrickket</a> 1dd5_fc
Name
Edwardexony, 22/08/2019 08:07:58
Whoa quite a lot of amazing information.
<a href="https://genericviagrantx.com//">buy generic viagra</a>
generic viagra truth - https://genericviagramsl.com/
<a href="https://genericviagramsl.com//">viagra strippers</a>
<a href=http://mirzarabotka.moy.su/forum/2-157-248#26927>viagra penile skin problems Edwardswece</a> 71dd5_f
Name
Douglasscone, 22/08/2019 08:07:10
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">medicine online order</a> canadian pharmacy no prescription <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
pharmacy near me <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
buy vistagra online safe https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online medicine order discount</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://ritefly.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">buy viagra online usa</a>
http://optictoria.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://xn--80aa0acpbeafibedgmt9l.su/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian viagra</a>
<a href="http://www.rfwmm.com/home.php?mod=space&uid=1021405&do=profile&from=space">canadian pharmacy viagra</a>
https://emulation.wiki/index.php?title=User:FHBCesar2428019
Name
LelandNer, 22/08/2019 08:04:43
Cheers! Plenty of postings.

<a href="https://www.viagraonlinemsn.com//">viagra</a>
viagra vaginal suppositories side effects - https://www.viagraonlinemsn.com/
<a href="https://www.viagraonlinemsn.com//">viagra msg</a>
<a href="http://musiqa.net/uzmusic/2582-otajonovlar-sulolasi-popuri.html">has anyone used viagra Lelandsobby</a> e428430
Name
Douglasscone, 22/08/2019 08:03:44
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacies online</a> pharmacy uk <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
pharmacy near me <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada drug pharmacy https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian online pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://switzerlandspecialist.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy canada online prescriptions</a>
http://timolod.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://tearium.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacy</a>
<a href="http://w.cidesa.com.ve/index.php/Repurposing_Present_Medicine_Reveals_Molecules_That_Management_Physique_Clocks">cialis canadian pharmacy</a>
http://www.google.cg/url?q=http://canadianjpharmacy.com/
Name
EnduntyEstapy, 22/08/2019 08:02:44
joz <a href="https://onlinecasinons.us/#">online casino real money</a>
ocb <a href="https://onlinecasinons.us/#">real money casino</a>
Name
Danielzit, 22/08/2019 08:02:25
Excellent knowledge. Cheers!
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com//">generic viagra 100mg</a>
retail price comparison on viagra - https://genericviagrantx.com/
<a href="https://genericviagrarcp.com//">norvasc viagra and</a>
<a href="https://photo.capsule.org/?popup=comment&showimage=83">why do women take viagra DanielswafT</a> 71de428
Reviews 60611 - 60620 of 468058
First | Prev. | 6057 6058 6059 6060 6061 6062 6063 6064 6065 6066 6067 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)