Cabo Verde / สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี

สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี
Republic of Cabo Verde

Download fact sheet

ข้อมูลทั่วไป

Cabo Verde / สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี ที่ตั้ง กาบูเวร์ดี เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติก อยู่ห่างจากสาธารณรัฐเซเนกัลทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 500 กิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะใหญ่ๆ 10 เกาะ และเกาะเล็กๆ อีก 5 เกาะ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Barlavento ประกอบด้วยเกาะ Santo Antao, Sao Vincente, Santa Luzia, Sao Nicolau, Sal, Boa Vista และกลุ่ม Sotavento ประกอบด้วยเกาะ Maio, Sao Tiago, Fogo Brava

พื้นที่ 4,033 ตร.กม. (เล็กกว่าไทยประมาณ 127 เท่า)

เมืองหลวง กรุงไปรอา (Praia)

ประชากร 0.545 ล้านคน (ประมาณการปี 2558)

ภูมิอากาศ โดยทั่วไปร้อนและแห้ง อากาศเย็นระหว่างเดือนธันวาคม-มิถุนายน มีฝนตกบ้างระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน ปริมาณน้ำฝนแถบหมู่เกาะด้านเหนือไม่เกิน 127 มิลลิเมตร และแถบหมู่เกาะด้านใต้ไม่เกิน 304 มิลลิเมตร โดยเฉลี่ยปีละ 250 มิลลิเมตร อุณหภูมิเวลากลางวัน ประมาณ 32 องศาเซลเซียส และกลางคืนประมาณ 20 องศาเซลเซียส

ภาษาราชการ โปรตุเกส และ Crioulo

ศาสนา คริสต์ (โรมันคาทอลิก โปรเตสแตนท์)

วันชาติ 5 กรกฎาคม

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบ สาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นประมุขแห่งรัฐ ดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี และสามารถดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 สมัย ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือ นาย Pedro Verona Rodriques Pires (ตั้งแต่ 22 มีนาคม 2544)

ฝ่ายบริหาร มีนายกรัฐมนตรี ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโดยผ่านการเสนอชื่อจากรัฐสภา เป็นผู้นำรัฐบาล คณะรัฐมนตรีมาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีโดยผ่านการเสนอชื่อจากนายก รัฐมนตรี

ฝ่ายนิติบัญญัติ ระบบสภาเดียว ประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาจำนวน 72 ที่นั่ง ซึ่งทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระ 5 ปี

ประธานาธิบดี นายจอร์จ คาร์ลอส ฟอนเซคา (Mr. Jorge Carlos Fonseca) ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554

นายกรัฐมนตรี นายโจเซ อูลิซเซซ เด ปีนา คอเรอา เอ ซิลวา (Mr. José Ulisses de Pina Correia e Silva)  เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 22 เม.ย. 2559

รัฐมนตรีต่างประเทศ นายหลุยส์ ฟิลิป โลเปส ตาวาเรส (Mr. Luis Filipe Lopes Tavares) เข้ารับตำแหน่ง 22 เม.ย. 2559  *ดำรงตำแหน่ง รมว.กห. ด้วย

อัตราแลกเปลี่ยน เอสคูโดเคปเวิร์ด (1 บาท= 2.85 CVE) (สถานะ ณ วันที่ 1 ส.ค.  2559)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 1.641 พันล้าน USD* (ไทย: 395.2 พันล้าน USD)

รายได้ประชาชาติต่อหัว 3,601.80 USD (IMF) (ไทย: 5,878.2 USD)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 3.5*  (ไทย: ร้อยละ 2.8)

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 0.3* (ไทย: ร้อยละ -0.9)

เงินทุนสำรอง 491.5 ล้าน USD* (ไทย: 156.5 พันล้าน USD)

อุตสาหกรรมที่สำคัญ อาหารและเครื่องดื่ม แปรรูปปลา รองเท้าและเสื้อผ้า การผลิตเกลือ การซ่อมเรือ

สินค้านำเข้าที่สำคัญ อาหาร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ในการขนส่ง เชื้อเพลิง

สินค้าส่งออกที่สำคัญ เชื้อเพลง รองเท้า เสื้อผ้า ปลา หนังสัตว์

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ส่งออกไปยัง สเปน โปรตุเกส โมร็อกโก 
นำเข้าจาก โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ สเปน สหราชอาณาจักร บราซิล

การเมืองการปกครอง

คาโบ เวอเดเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และมีสถานะเป็นจังหวัดโพ้นทะเลเมื่อ 11 มิถุนายน 2494 (ค.ศ.1951) จนถึง 30 ธันวาคม 2517 (ค.ศ.1974) เมื่อโปรตุเกสได้โอนอำนาจการปกครองให้แก่รัฐบาลชั่วคราวซึ่งมีข้าหลวงใหญ่ โปรตุเกสเป็นหัวหน้า ต่อมาคาโบ เวอเดได้รับเอกราชเมื่อ 5 กรกฎาคม 2518 (ค.ศ.1975) โดยนาย Aridtides Maria Pereira เลขาธิการพรรค Partido Africano da Independencia do Guine e Cabo Verde (PAICV)[1] ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรก และได้รับเลือกตั้งซ้ำอีก 2 ครั้ง ในปี 2524 และ 2529

ผลการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติแบบหลายพรรคการเมือง ครั้งแรกเมื่อ13 มกราคม 2534 (ค.ศ.1991) ปรากฏว่า พรรค Movimento para Democracia (MPD) ได้ที่นั่งมากกว่าพรรค PAICV หัวหน้าพรรค MPD Dr. Carlos Veiga จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2534 ปรากฏว่า นาย Antonio Mascarenhas Monteiro ผู้สมัครอิสระ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพรรค MPD ชนะการเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี

การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2544 ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการปรากฎว่า พรรค PAICV ภายใต้การนำของนาย Jose Maria Neves ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 47.9 มากกว่าพรรค Mouvement pour la democratie (MPD) ซึ่งได้คะแนนร้อยละ 39.2 ทำให้พรรค PAICV ได้ที่นั่งสมาชิกสภาจำนวน 40 ที่นั่ง จากจำนวนทั้งหมด 72 ที่ ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงส่วนใหญ่เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด และการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2549 พรรค PAICV ยังคงได้รับเลือกตั้งจำนวน 41 ที่นั่ง ชัยชนะในการเลือกตั้งทั้งสองครั้งดังกล่าวของพรรค PAICV มีผลนำไปสู่ชัยชนะของผู้สมัครจากพรรค PAICV ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2544 และอีกสมัยหนึ่งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ของนาย Pedro Verona Rodriques Pires

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากชัยชนะในการเลือกตั้ง รัฐบาลได้ถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องด้วยข้อกล่าวหาคอรัปชั่น ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นวิธีที่พรรคฝ่ายค้านนำมาใช้ต่อสู้กับรัฐบาลที่ ได้รับการสนับสนุนอย่างมาก จนนำไปสู่ความพยายามที่จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างพรรค PAICV และพรรค MPD เพื่อสะสางปัญหาที่มีอยู่ แต่ความพยายามดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จเมื่อเกิดความไม่เห็นพ้องในเรื่อง สมาชิกของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ปรับปรุงใหม่ จนทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องเลื่อนออกไป แม้ว่าการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมจะไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก แต่นับว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีในด้านความมั่นคงทางการเมือง จนมีผลทำให้สหภาพยุโรปมอบสถานะความเป็นหุ้นส่วนพิเศษ (special partnership) ให้กับเคปเวิร์ดในปี 2550

นโยบายต่างประเทศ
เคปเวิร์ดดำเนินนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด แต่มีความใกล้ชิดกับโปรตุเกสทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ และมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับประเทศในทวีปแอฟริกาที่พูดภาษาโปรตุเกส อาทิ แองโกลา โมซัมบิก กินีบิสเซา เซาตูเมและปรินซิเป ด้วย

เคปเวิร์ดเล็งเห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจในกลุ่มประเทศตะวันตก โดยเฉพาะสหภาพยุโรป จนนำไปสู่การมอบสถานะความเป็นหุ้นส่วนพิเศษให้กับเคปเวิร์ด โดยสหภาพยุโรปกับเคปเวิร์ดจะร่วมมือกันใน 7 สาขา อาทิ บรรษัทภิบาล (good governance) ความปลอดภัยและความมั่นคง การรวมกลุ่มระหว่างภูมิภาค (regional integration) และการต่อสู้กับปัญหาความยากจน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เคปเวิร์ดยังคงแสวงหาความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน (South-South co-operation) โดยเฉพาะกับบราซิลและจีน เพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์ด้านการค้า โดยในปี 2550 จีนได้ประกาศให้เคปเวิร์ดเป็น 1 ใน 6 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายสินค้าของจีนสู่แอฟริกา

สำหรับบทบาทในระดับภูมิภาค เคปเวิร์ดเป็นสมาชิกที่มีบทบาทนำในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกส (Lusophone Africa) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2539 นอกจากนี้ ยังเป็นสมาชิก African Union และ Economic Community of West African States (ECOWAS) และอีกหลายองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญ ตลอดจนสมาชิกองค์กรการประสานงานเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งในภูมิภาค (Permanent Inter-State Committee on Drought Control in the Sahel) ด้วย สำหรับในกรอบ UN คาโบ เวอเดได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก Economic and Social Council (ECOSOC) วาระปี ค.ศ. 2008-2010

เศรษฐกิจและสังคม

คาโบ เวอเดมีสภาพเป็นหมู่เกาะ อยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา สภาพภูมิประเทศทั่วไปมีความแห้งแล้ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาไฟที่มอดแล้ว มีที่ราบพอจะใช้เพาะปลูกได้เพียง 3-4 เกาะ และจะพบไม้ยืนต้นเฉพาะในบริเวณหุบเขา ทั้งนี้ เกาะ Sao Tiago มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้น ภาคเกษตรกรรมจึงมีขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ประชากรมีจำนวนน้อย โดยในอดีตมีทาสจากแผ่นดินแอฟริกาอพยพมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวคาโบ เวอเดที่แท้จริงจำนวนมาก (มากกว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศ) ได้อพยพออกไปอยู่ประเทศอื่นในช่วงการปกครองแบบสังคมนิยมและมีปัญหาขาดแคลน อาหารบ่อยครั้ง

ภาคการบริการ (services sector) โดยหลักคือ การท่องเที่ยว การขนส่ง การพาณิชย์ การบริการภาครัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76 ของ GDP (ข้อมูลปี 2549) เป็นภาคเศรษฐกิจหลักของคาโบ เวอเด อันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก อย่างไรก็ดี ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ เกลือ หินภูเขาไฟ หินปูน ยิปซั่ม เป็นต้น สินค้าส่งออกหลักคือ น้ำมัน (re-export) ปลา เสื้อผ้า และรองเท้า ประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ โปรตุเกส สเปน และญี่ปุ่น

ความสัมพันธ์

สถิติที่สำคัญ ไทย-เคปเวิร์ด (2555)
มูลค่าการค้าไทย-เคปเวิร์ด 8.80 ล้าน USD (ไทยส่งออก 7.31 ล้าน USD ไทยนำเข้า 1.48 ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า 5.83 ล้าน USD)

สินค้าส่งออกของไทย ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ ส่วนประกอบอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

สินค้านำเข้าของไทย เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

การท่องเที่ยว ชาวเคปเวิร์ดมาไทย 92 คน

การตรวจลงตรา สามารถรับการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานของไทยที่ดูแลเคปเวิร์ด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์

สำนักงานของเคปเวิร์ดที่ดูแลไทย ยังไม่มีการมอบหมายสถานเอกอัครราชทูตให้ดูแลไทย

ความสัมพันธ์ทั่วไป

การทูต
ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐเคปเวิร์ดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2529 โดยฝ่ายไทยได้มอบหมายให้ สอท.ณ กรุงดาการ์ มีเขตอาณาครอบคลุมเคปเวิร์ดส่วนเคปเวิร์ดยังมิได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูต ประจำไทยหรือมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตแห่งใดมีเขตอาณาครอบคลุมไทย

เศรษฐกิจ
การค้า

ความสัมพันธ์ระหว่างกันมีความราบรื่น ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยังคงมีไม่มากนัก

การลงทุน
ยังไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนระหว่างกัน

ความร่วมมือทางวิชาการ

ปัจจุบันไทยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับเคปเวิร์ด โดยเป็นหนึ่งในประเทศที่ไทยกำหนดให้อยู่ในโครงการความช่วยเหลือของไทย (Thai Aid Programme) ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือในรูปทุนศึกษา/ฝึกอบรม และดูงานในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาที่ไทยมีความชำนาญและเป็นที่ ต้องการของประเทศกำลังพัฒนา ได้แก่ สาขาการเกษตร สาธารณสุข และการศึกษา

ความตกลงที่สำคัญ ๆ กับไทย

ไม่มีความตกลงระหว่างกัน

การเยือนที่สำคัญ

ไม่มีการเยือนในระดับสูงระหว่างกัน

ความตกลงและความร่วมมือ