จุดเด่นเเละความสำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศตะวันออกกลาง

จุดเด่นและความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศในตะวันออกกลาง

ประเทศซาอุดีอาระเบีย

          ประเทศในเอเชียตะวันออกกลางมีทรัพยากรที่สำคัญ คือ น้ำมันและก๊าซธรรรมชาติ มีแหล่งสำรองน้ำมันที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นอันดับหนึ่งและเป็นศูนย์กลางการผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของโลก น้ำมันในประเทศซาอุดีอาระเบีย ราคาลิตรละประมาณ 4 บาท ซึ่งถูกกว่าราคาน้ำดื่มที่มีราคาลิตรละกว่า10 บาท

          แหล่งทรัพยากรน้ำมัน อยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศ ใกล้กับเขตอ่าวเปอร์เซีย มีแหล่งขุดเจาะที่ป็นแหล่งยุทธศาสตร์ 8 แหล่ง และมีแหล่งขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก 2 แหล่ง คือ 1. กาวา (Gawa) 2.ซาฟามียา (Safamiya) และมีฐานส่งออกที่สำคัญ 2 แห่ง คือ 1.รัสทานูรา 2. รัสอัลจุฮัยมะฮ์ เป็นฐานส่งออกน้ำมันที่ใหญ่ที่สุด และสร้างท่อส่งน้ำมันจากตะวันออกไปยังตะวันตก ระยะทาง 750 ไมล์ จากเหล่งน้ำมันกาวา ท่อขนส่งน้ำมันมี 2 ท่อ คือ1.ท่อ Arabian pipe line ไปยังประเทศเลบานอน 2. ท่อ Iraq pipe line ไปยังประเทศอิรัก

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

         ศูนย์กลางเศรษฐกิจอยู่ที่เมืองดูไบ (Dubai) มีการเจริญเติบโตทางด้านการค้าและเศรษฐกิจสูงที่สุดในตะวันออกกลาง เป็นคู่แข่งทางด้านการค้ากับประเทศกาตาร์ เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่ใหญ่สุดในตะวันออกกลางและเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าจากประเทศในยุโรป และเอเชียจำนวนมาก ดูไบยังเป็นตลาดทองคำที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง และเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยในตะวันออกกลาง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีปริมาณน้ำมันสำรอง และก๊าซธรรมชาติเป็นอันดับ 4 ของโลก ประเทศไทยส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคนี้ มีแรงงานไทย ทำงานอยู่ในประเทศ 4,000-5,000 คน นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเป็นอันดับสองของประเทศ ในเอเชียตะวันออกกลาง

ประเทศกาตาร์

          มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดใน กลุ่ม GCC (The Cooperation Council For the Arabic State of The Gulf) มีรายได้ประชาชาติสูงที่สุดของประเทศในตะวันออกกลาง ซึ่งการบริหารทางด้านเศรษฐกิจ เป็นรูปแบบ กึ่งรัฐวิสาหกิจ ทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนดูแลทรัพย์สินของประเทศเพื่อนำรายได้จากการขายน้ำมันไปลงทุนต่อในด้านต่างๆ เช่น ซื้อโรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสโมสรฟุตบอล แฟรนชายส์ ประเทศกาตาร์ยังมีก๊าซธรรมชาติเป็นอันดับ 3 ของโลก มีแรงงานไทยมากกว่าหมื่นคนทำงานอยู่ในกาตาร์ และนักท่องเที่ยวของกาตาร์เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยและเข้ารับบริการทางการแพทย์กว่าหนึ่งหมื่นคน ซึ่งจะเข้ามารับการรักษาสุขภาพในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพฯ

ประเทศคูเวต

          มีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และนำรายได้จากน้ำมันไปลงทุนต่อในยุโรปและประเทศอเมริกา นำเข้าสินค้าจากยุโรปและประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย เพื่อต้องการกระจายสินค้าไปยังประเทศต่างๆในตะวันออกกลาง ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับกาตาร์

ประเทศอิสราเอล

          เป็นประเทศที่มีชาวยิว ซึ่งมีความสามารถความสามารถทางด้านการค้า และเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ การแพทย์ เครื่องจักร อาวุธ เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีชั้นนำทางการเกษตร และเป็นที่รู้จักของโลกในงานฝีมือ คือ การเจียระไนเพชร หลายๆประเทศไปศึกษางานและเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรจากอิสราเอล นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการขยายการตลาด การค้า การลงทุน ไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชียเพิ่มมากขึ้น และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากกว่า หนึ่งแสนคนต่อปีเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย

การแบ่งกลุ่มของประเทศในตะวันออกกลางแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. ประเทศที่มีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมาก

2. ประเทศที่มีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติน้อย

1.1. ประเทศที่มีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมาก ยังมีแหล่งรายได้จากแหล่งอื่นด้วยนอกจากการพึ่งพาเศรษฐกิจจากน้ำมัน เช่น กาตาร์ คูเวต นำรายได้จากการขายน้ำมันไปลงทุนในประเทศอื่นที่ไม่มีน้ำมัน เช่น ประเทศอียิปต์ และ โมร็อกโก เข้าไปสร้างเหล่งอุตสาหกรรม และทำโครงการต่างๆ

เช่น สร้างโรงแรม มีการสร้างโรงแรม Four Seasons ที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำไนล์ในอียิปต์ซึ่งเป็นโรงแรมที่หรูหรามากในอียิปต์

1.2. ประเทศที่มีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติน้อย จะพึ่งพาเศรษฐกิจทางด้านอื่น เช่น การส่งออกสินค้าทางการเกษตร การบริการ เช่น ประเทศอียิปต์ ส่งออกผลไม้ กล้วย แอปเปิ้ล องุ่น ไปยังยุโรป

ประเทศซีเรีย

           ประเทศซีเรียขึ้นชื่อในเรื่องของมะกอก และน้ำมันมะกอก คนไทยนั้นไม่ค่อยนิยมรับประทานน้ำมันมะกอกกันเท่าไร ส่วนคนในประเทศซีเรีย เลบานอน จอร์แดน จะรับประทานมะกอกกันเยอะมาก ในศูนย์การค้าจะมีตู้ขายมะกอกตั้งไว้ ซึ่งมีมะกอก ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หลายชนิด เช่น มะกอกไส้ทูน่า มะกอกไส้ชีส มะกอกมีเมล็ด และไร้เมล็ด ประเทศซีเรียต้องพึ่งพา การขายสินค้าทางการเกษตร และส่งออกสินค้าทางการเกษตร นอกจากนี้ยังส่งแรงงานให้กับประเทศที่มีแหล่งน้ำมัน

ประเทศอียิปต์

          เป็นประเทศที่มีน้ำมันน้อย มีก๊าซธรรมชาติเป็นอันดับ 18 ของโลก และมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย มีคลองสุเอซที่ผ่านไปยังประเทศต่างๆในตะวันออกกลาง และมีรายได้จากการเก็บค่าขนส่งทางเรือ อียิปต์มีแรงงานมากเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกกลางซึ่งไปทำงานในสถานประกอบการต่างๆ เช่น บริษัทผลิตน้ำมันและห้างสรรพสินค้าในประเทศที่มีแหล่งน้ำมัน

ประเทศอิหร่าน

         สภาพภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างตะวันออกกลางกับเอเชียกลางเป็นประเทศทางผ่านระหว่างสองภูมิภาคเป็นพ่อค้าคนกลางส่งสินค้าระหว่างเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกกลาง มีก๊าซธรรมชาติเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศรัสเซีย และนำเข้าข้าวจากประเทศไทยมากที่สุด มีมูลค่าทางการค้ากับไทยสูงมากและไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบทางดุลการค้า มีแรงงานไทยเข้าไปทำงานในอิหร่านเป็นหลักร้อย

ประเทศลิเบีย

          ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทวีปแอฟริกาและติดกับประเทศอิยิปต์ เป็นประตูกระจายสินค้าไปยังทวีปแอฟริกา มีโครงการที่ต้องการใช้แรงงานไทย ในด้านการก่อสร้าง เพื่อต้องการสร้างเมืองให้มีความทันสมัย โดยมีบริษัท อิตาเลียนไทย โปรเจค ได้เข้าไปสร้างเมืองให้กับลิเบีย ผู้นำลิเบีย กัตดาฟี ต้องการสร้างประเทศลิเบียให้เป็นประตูสู่แอฟริกาในด้านการค้าและด้านเศรษฐกิจ

ประเทศเลบานอน

         เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส มีความโดดเด่นในด้าน การท่องเที่ยว การโรงแรม และเป็นประเทศที่สวยงามมาก เมืองเบรุตเปรียบเสมือนกรุงโรมแห่งเลบานอน ตั้งอยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์ ริเนียน มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก มีระบบธนาคารที่มีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางการส่งออก ในตะวันออกกลางจุดเด่นเป็นแหล่งกระจายสินค้าระหว่างตะวันออกกลางกับยุโรปและประเทศต่างๆ

ประเทศบาห์เรน

          มีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะติดกับทะเลซึ่งคล้ายกับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสิงคโปร์ มีการประมงที่ดี เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าและธุรกิจบริการ มีน้ำมันค่อนข้างมากอยู่ในกลุ่ม GCC (The Cooperation Council For the Arabic State of The Gulf) มีระบบธนาคารที่มีประสิทธิภาพ

ประเทศโอมาน

          ประเทศโอมานมีสภาพภูมิประเทศติดทะเล มีความโดดเด่นในเรื่องของการประมง และการส่งออกสินค้าทางทะเล มีปริมาณน้ำมันน้อย แต่เป็นศูนย์กลางในการส่งออกน้ำมันไปยังประเทศต่างๆอีกด้วย

ประเทศจอร์แดน

         ประเทศจอร์แดนอยู่ติดกับประเทศ อียิปต์ ซีเรีย และเลบานอน มีแรงงานและประชากรที่มีคุณภาพมากที่สุดในตะวันออกกลาง มีความโดดเด่นในเรื่องของการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบการศึกษาที่ดีทำให้ประชากรมีคุณภาพและนำความรู้ไปพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

รายการวิทยุสราญรมย์

ออกอากาศวันที่ 18/1/2554

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com