สถานเอกอัครราชทูต

สถานเอกอัครราชทูต

20 ก.ย. 2562

 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอัสตานา (ประเทศคาซัคสถาน) 

 
191, 19th floor, Kaskad Business Centre, 6/1 Kabanbay Batyr Avenue, Astana, Kazakhstan 
โทรศัพท์: +7 (7172) 926440   
โทรสาร: +7 (7172) 926422   
อีเมล์: thaiembtse@mfa.go.th 
เว็บไซต์: http://www.thaiembassy.org/astana/
ณัช ภิญโญวัฒนชีพ
เอกอัครราชทูต
เสรี มุทธาธาร
อัครราชทูตที่ปรึกษา
สกลวัฒน์ ทองเจริญ
นักการทูตชำนาญการ