สถานเอกอัครราชทูต

สถานเอกอัครราชทูต

20 ก.ย. 2562

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ (ประเทศเซเนกัล) 

 
10 Rue Leon G. Damas, Angle F., Fann Residence, B.P.3721. Dakar 
โทรศัพท์: (221) 33 869-3290   
โทรสาร: (221) 33 824-8458, 825-6360   
อีเมล์: thaidkr@sentoo.sn
เว็บไซต์: http://www.thaiembassy.org/dakar
ประเทศที่ดูแล: เซเนกัล กินี กินีบิสเซา มาลี แกมเบีย โกตดิวัวร์ เซียร์ราลีโอน โตโก บูร์กินาฟาโซ กาบอง เคปเวิร์ด และไลบีเรีย   
เวลาทำการ: Monday - Friday 8.30 - 12.00 and 13.30 - 16.30 hrs.   
Visa and Consular section: 8.30 - 12.00 hrs. and 13.30 - 16.30 hrs.    
วิจักขณ์ ชิตรัตน์
เอกอัครราชทูต
อโนทัย หอมจิตร
เอกอัครราชทูตที่ปรึกษา
พฤกษ พูลทวีสุข
เลขานุการเอก