สถานกงสุลใหญ่

สถานกงสุลใหญ่

20 ก.ย. 2562

 สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองอันตานานาริโว (ประเทศมาดากัสการ์) 

 
Batiment D1,Village des Jeux ,Ankorondrano, Antananarivo 101 
โทรศัพท์: +26120 225-5626   
โทรสาร: +26120 222-3839   
อีเมล์: thaitnr@mfa.go.th
เว็บไซต์: http://www.thaiembassy.org/antananarivo
เวลาทำการ: Monday-Friday: 08.30 - 12.00 hrs./13.00 - 16.30 hrs.   
Visa and Consular section: Monday-Friday: 09.00-11.30 a.m./14.00-15.00 p.m.   
นาย ชาญชัย เจียมบุญศรี
กงสุลใหญ่
นาย ไกรวัฒ ภมรบุตร
รองกงสุลใหญ่
นาง สุรีย์ พรงาม
กงสุล