กงสุลกิตติมศักดิ์

กงสุลกิตติมศักดิ์

20 ก.ย. 2562

 กสม . ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก 

Rue da Se,114 3th Floor, No.2 Hotel Rovuma, Carlton 
โทรศัพท์: +258 21 30 32 98/9   
อีเมล์: thaiconsulate@teledata.mz, carlossimbine@teledata.mz
Mr.Calos Antonio da Conceicao Simbine
Honorary Consul-General