สถานกงสุลใหญ่

สถานกงสุลใหญ่

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ย. 2566

| 9,902 view

 สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองดูไบ (ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 

Villa 35 Al Jali Street Community No 366, Opposite Jumeirah Beach Hotel, Near Raffle Int'l School West, Umm Suqeim 3, P.O. Box 51844, Dubai,U.A.E. 
โทรศัพท์: +9714 348-9550 ext. 31, 32  
โทรสาร: +9714 348-8568
เว็บไซต์: dubai.thaiembassy.org
เวลาทำการ: The official office hours is Monday - Friday 09.00-17.00 hrs. Closed on Saturday - Sunday & Official public holidays
Visa and Consular section: 09.00-12.00 hrs. 
Visa Collection: 14.30-15.30 hrs.
Passport for Thai Nationals: 14.30-16.30 hrs.
 
นางสาวนิภา นิรันดร์นุต
กงสุลใหญ่
นางสาวนันทพร เหล่าบุญเจริญ
รองกงสุลใหญ่
นายคณิน บุญญะโสภัต
นายพีรภัทร บุญศรีโรจน์
กงสุล
นางสาวจารุณี กุลบุญญา
รองกงสุล