กงสุลกิตติมศักดิ์

กงสุลกิตติมศักดิ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9,226 view

 กสม. ณ กรุงดามัสกัต สาธารณรัฐอาหรับซีเรัย 

Thai Consulate Bldg Parliament Street 3rd Fl. Damascus 
โทรศัพท์: +963 11 3316144   
อีเมล์: [email protected]
Mr. Habib Kalpakji
Honorary Consul-General