กงสุลกิตติมศักดิ์

กงสุลกิตติมศักดิ์

20 ก.ย. 2562

 กสม. ณ กรุงดามัสกัต สาธารณรัฐอาหรับซีเรัย 

Thai Consulate Bldg Parliament Street 3rd Fl. Damascus 
โทรศัพท์: +963 11 3316144   
อีเมล์: thaicon@scs-net.org
Mr. Habib Kalpakji
Honorary Consul-General