สถานเอกอัครราชทูต

สถานเอกอัครราชทูต

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 10,309 view

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ (ประเทศเนปาล) 

 
167/4 Ward No. 3, Maharajgunj-Bansbari Road,P.O. Box. 3333, Kathmandu
โทรศัพท์: +9771 437-1410, +9771 437-1411    
โทรสาร: +9771 437-1408, +9771 437-1409   
อีเมล์: [email protected]
เว็บไซต์: http://www.thaiembnepal.org.np
ประเทศที่ดูแล: เนปาล   
เวลาทำการ: Monday to Friday 08.30-12.30 and 13.30-16.30 hrs.   
Visa and Consular section: 09.30 - 12.30 hrs.    
นางจิราพร สุดานิช
อัครราชทูตที่ปรึกษา
จิรกานต์ พรโสภิต
นักการทูตชำนาญการ 
จักรพันธ์ ยุวรี
นักการทูตชำนาญการ