สถานกงสุลใหญ่

สถานกงสุลใหญ่

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9,947 view

 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา (ประเทศอินเดีย) 

18-B, Mandeville Gardens, Ballygunge, Kolkata 700-019 
โทรศัพท์: +9133 2440-3229/ 3230/ 3231, 2440-7836   
โทรสาร: +9133 2440-6251    
เว็บไซต์: http://www.thaiembassy.org/kolkata
เวลาทำการ: Monday - Friday 09.00 - 17.00 hrs.    
Visa and Consular section: Application Submission : 09.00 - 12.00 hrs.    
นายปรีชา แก่นสา
กงสุลใหญ่
นางสาว ภัทธิรา เจียมปรีชา
กงสุล
นาย ภควัฒน์ จันทรังสี
กงสุล