กงสุลกิตติมศักดิ์

กงสุลกิตติมศักดิ์

20 ก.ย. 2562

 กสม. ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน 

Royal Thai Honorary Consulate-General Thimphu No.8 B Kachoe Lam, Thimphu 
โทรศัพท์: +97517111183   
นายดาโชอูเกน เชชัป ดอร์จี
กงสุลกิตติมศักดิ์