สถานเอกอัครราชทูต

สถานเอกอัครราชทูต

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ย. 2566

| 10,693 view

 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย 

GPF Witthayu Towers,Office 804A, 8th Floor, Building A,93/1 Wireless Road,Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330 
โทรศัพท์: 0-2254-3043-5   
โทรสาร: 0-2254-3042   
อีเมล์: [email protected]
เว็บไซต์: www.kazembassythailand.org
เวลาทำการ: 09.00 – 18.00 hrs. (Monday – Friday)   
Visa and Consular section: 10.00 – 12.00 hrs. (Monday – Wednesday, Friday)   
Mr. Alimzhan Tokhtassunov
Charge’ d'Affaires (Minister Counsellor)
Mr.Zhandos Ryskulov
First Secretary
 
 

 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคีร์กีซประจำประเทศมาเลเซีย 

1, Lorong Damai 10, 55000, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur 55000, Malaysia (สอท.สาธารณรัฐคีร์กีซ ที่มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย) 
โทรศัพท์: (603) 2163-2012, (603) 2164-9862   
โทรสาร: (603) 2163-2024   
อีเมล์: [email protected]
เว็บไซต์: http://www.kyrgyz.net.my/

 

 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน 

No. 1-4, Section A, Liangmaqiao Diplomatic Compound Beijing, 100600, China (สอท.สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ที่มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย ตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน) 
โทรศัพท์: (+86) (10) 6532 2598   
โทรสาร: (+86) (10) 6532 3039   
อีเมล์: [email protected]
 
 

 สถานเอกอัครราชทูตเติร์กเมนิสถานประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน 

100016 , Xiaoyunlu 18 King's Garden villas, D-1 Beijing , PRC (สอท.เติร์กเมนิสถาน ที่มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย ตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน) 
โทรศัพท์: 65326975    
โทรสาร: 65326976   
อีเมล์: [email protected]
เว็บไซต์: http://www.turkmenembassy.cn/